Zajęcia pod tytułem „Nie oceniaj książki po okładce”

Dzieci z gr 3 H w ramach udziału w ogólnopolskim projekcie ,,MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY,, brały udział w zajęciach pod tytułem ,,NIE OCENIAJ KSIĄŻKI PO OKŁADCE.” Wykorzystane zabawy miały na celu rozwijanie u dzieci empatii, umiejętności elastycznego myślenia, koncentracji uwagi oraz kompetencji komunikacyjnych i tych związanych z funkcjonowaniem w grupie. Co więcej, głównym celem zajęć było zrozumienie, że nie należy oceniać ludzi po wyglądzie czy sposobie ubierania, bo najważniejsze jest to jakim  jest się człowiekiem.