Kategorie Grupa 3

Tego się uczymy – wrzesień

„Kolorowe liście” piosenka

I.Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

kolorowe listki na wietrze szumiały.

Ref.: Szu, szu, szu, szumiały wesoło,

szu, szu, szu, wirowały w koło.

 

II. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,

kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref.: Hop, hop, hop, tak sobie skakały,

hop, hop, hop, w koło wirowały.

 

III. Kolorowe listki spadły już na trawę,

kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref.: Cicho, sza, listki zasypiają,

cicho, sza, oczka zamykają

 

„Skarby jesieni” Hanna Zdzitowiecka (wiersz)

 A czy wiecie, co to „skarby jesieni”?

Piękne jabłko, co się w sadzie rumieni,

garść orzechów na leszczynie zebranych,

spadające z wysoka kasztany,

pełne maku słodkiego makówki

czepliwe, łopianowe główki.

Strąk fasoli, kapusty łuszczyny

i czerwone jagody kaliny,

i na klonach nasionka skrzydlate,

co z jesiennym ścigają się wiatrem

 

Czytaj dalej

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – wrzesień

KRĄG TEMATYCZNY : WITAJCIE W PRZEDSZKOLU!

zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, ich wyglądem i przeznaczeniem,

– dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie kolegów (koleżanek), w przedszkolu,

– umuzykalnianie dzieci, reagowanie na muzyczne sygnały.

– nabywanie świadomości własnego ciała,

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,

– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 

KRĄG TEMATYCZNY:DROGA DO PRZEDSZKOLA

zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,

– odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.

wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby;

reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu

poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych,

poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji.

– rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych

 

KRĄG TEMATYCZNY: NADESZŁA JESIEŃ

dzielenie się wrażeniami , spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej  sytuacji.

odpowiadanie na zadane pytania , formułowanie własnych pytań.

śpiewanie piosnek – zbiorowe i indywidualne

rozwijanie myślenia logicznego

klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,

rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,

nazywanie figur geometrycznych,

– dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu,

– zapoznanie z wybranymi grzybami

 

KRĄG TEMATYCZNY:CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ ?

uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,

porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie,

poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

– zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy,

 

 

Czytaj dalej

Wyprawka rok 2020/2021

WYPRAWKA DLA GRUPY III  A

Czytaj dalej

Praca zdalna.

Praca zdalna w grupie odbywa się z wykorzystaniem maila grupy:

gr3a@przedszkolemiejskienr13.pl

Bezpośredni kontakt z każdym nauczycielem  i specjalistami w naszym przedszkolu jest możliwy drogą mailową oraz telefonicznie w wyznaczonych godzinach dyżurów logopedy i psychologa( informacje o dyżurach są wysyłane na Państwa adresy mailowe).

Czytaj dalej