Kategorie Grupa 3 H

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na czerwiec.

Tydzień I

Krąg  tematyczny: „Niby tacy sami, a jednak inni”

Czytaj dalej

Czego się uczymy?

Tego się uczymy w czerwcu

 

Piosenka „Dziwni goście” B. Forma

Czytaj dalej

Prace dzieci III H

„Syrenka Warszawska” i budownictwo naszego miasta

Czytaj dalej

Galeria prac III H

„Herby mojej miejscowości”- prace w wykonaniu dzieci z gr.III H

Czytaj dalej

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze III H

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

                                    Maj 2020,  Grupa III H

Temat kompleksowy: Moja miejscowość, mój region

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • wskazywanie różnic między miastem a wsią,
 • obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy,
 • poznawanie nazw pobliskich ulic.
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,
 • przedstawianie działań w zapisie,
 • zapoznanie z herbem swojej miejscowości.
 • zapoznanie z wyrobami rękodzielnictwa,
 • poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów.

Temat kompleksowy: Moja ojczyzna

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

 • poznawanie historii powstania Warszawy,
 • porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary,
 • zapoznanie z wyglądem mapy Polski.
 • zapoznanie z nazwami państw należących do UE,
 • zachęcanie do przygotowywania prostych posiłków,
 • określanie, jakie produkty potrzebne są do wykonania pizzy.
 • zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem – duńskim pisarzem,

 

Temat kompleksowy: Łąka w maju

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zapoznanie z sześcianem,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku, poznawanie budowy biedronki

Temat kompleksowy: Święto rodziców

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,
 •   określanie wzrostu dzieci,
 •      porównywanie wzrostu dzieci,
 •      rozwijanie sprawności fizycznej,
 •  zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami
Czytaj dalej

Praca zdalna.

Praca zdalna w grupie odbywa się z wykorzystaniem maila grupy:

gr3h@przedszkolemiejskienr13.pl

Bezpośredni kontakt z każdym nauczycielem  i specjalistami w naszym przedszkolu jest możliwy drogą mailową oraz telefonicznie w wyznaczonych godzinach dyżurów logopedy i psychologa( informacje o dyżurach są wysyłane na Państwa adresy mailowe).

Czytaj dalej