Kategorie Programy

Zabawa ze sztuką

W ramach Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ” Zabawa sztuką ” wykonaliśmy kartkę świąteczną, którą wysyłamy do Grupy „Sówki” z Oddziału przedszkolnego przy SP im. J.Lelewela w Jakubowicach Końskich koło Ciecierzyna. Wylosowaliśmy to przedszkole i czekamy na kartkę od nich.

Czytaj dalej

Kartki świąteczne

Starszaki z gr.VI wykonały kartę świąteczną dla dzieci z przedszkola z Łodzi, Wesołych Świąt

Czytaj dalej

Międzyprzedszkolny projekt z zakresu edukacji regionalnej: Pruszków poznasz – polubisz


„Patriotyzm lokalny jest jak mała sadzonka drzewka, które posadzone w dobrym gruncie, zdrowo rośnie, by stać się dorodnym, pożytecznym drzewem, w przyszłości.”

PRUSZKÓW POZNASZ – POLUBISZ.

Międzyprzedszkolny projekt z zakresu edukacji regionalnej.

       Pruszków, to nasza mała ojczyzna, dlatego też nauczyciele pruszkowskich placówek przedszkolnych postanowili zjednoczyć swoje siły i wprowadzić dzieci w świat wartości takich jak: kształtowanie uczuć patriotycznych, poczucia własnej tożsamości regionalnej, rozbudzanie zainteresowań miastem, w którym mieszkamy, kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności naszego miasta, poznanie pruszkowskich tradycji poprzez kontakt ze sztuką ludową, zachęcenie do zwiedzania ciekawych miejsc, kształtowanie u dzieci postawy badacza, odkrywcy i poczucia przynależności do miejsca, w którym mieszkają.

       Projekt „Pruszków poznasz – polubisz” ma na celu w znacznym stopniu przyczynić się do poszerzenia wiedzy z zakresu historii, kultury oraz terenów zielonych naszego miasta i w pozytywny sposób wpłynąć na stosunek uczestników projektu do swojej miejscowości. Mamy nadzieję, że współpraca i zaangażowanie wszystkich nauczycieli pruszkowskich placówek przyniesie wiele dobrego dla całej społeczności przedszkolnej w naszym mieście.

Więcej o projekcie przeczytasz pod linkiem: Międzyprzedszkolny projekt: Pruszków, poznasz – polubisz

 

 

 

 

Czytaj dalej

Międzynarodowy projekt edukacyjny EMOCJA

Głównym założeniem naszego projektu jest pokazanie dzieciom, że ludzie nie tylko różnią się od siebie wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem, etc., bo nie wszystkie różnice widać gołym okiem np. choroby serca, autyzm, cukrzycę.

Czytaj dalej

Projekt „Czyściochowe przedszkole”

Wizja i cel programu :

Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu. Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

Projekt będzie realizowany przez nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 w grupie I A.

 

 

Czytaj dalej

PROJEKT „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Ogólnopolski projekt w ramach, którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach.  Wychowawczynie, nauczycielki przedszkola,  rodzicom czytają przedszkolakom książki.

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

  • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
  • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
  • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
  • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
  • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
  • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
  • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
  • kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
  • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

Dzieci wraz z nauczycielem wybiorą  grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/ grupie przedszkolnej. Mis będzie także wędrował po domach dzieci. Zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu).  Kolejność wędrówki misia określi nauczyciel (losowa lub według dziennika). Serdecznie zapraszam wszystkich naszych Rodziców do włączenia się do w/w projektu.

Regulamin projektu – regulamin

Projekt będzie realizowany w grupie I A, VI A, III H

 

 

Czytaj dalej