Kategorie Grupa 4

Ufoludek Zi w grupie IV

Dnia 6.11.2019 w grupie IV odbyły się zajęcia na podstawie programu Sanford Harmony wspierającego rozwój emocjonalno-społeczny u dzieci. Naszym gościem był bohater programu ufoludek Zi, który opowiedział dzieciom o tym jak powinna przebiegać prawidłowa komunikacja oraz jak ważne jest wzajemne słuchanie się.
Dzieci pokazywały ufoludkowi ZI na co zwrócić uwagę podczas rozmowy, aby obydwie strony czuły się komfortowo. Dzieci wykonały ćwiczenie pokazowe dla ZI .
20191108_132302 20191108_132624
37babacf470de3c90708d63ba48a9f15.0 293e938b31f9cc71e273a21843c5523f.0
Czytaj dalej

Czego się uczymy? Grupa IV Październik

 

Piosenka Jesienny deszcz  słowa: Stanisław Karaszewski  muzyka: Wojciech Kaleta

 

Dziś chmurkę nad podwórkiem potargał psotny wiatr,

aż deszcz popłynął ciurkiem i na podwórko spadł.

 

Hej, pada, pada, pada, pada, pada deszcz

jesienny pada, pada, pada, pada deszcz!

 

Deszcz płynie po kominie, wesoło bębni w dach,

w blaszanej dzwoni rynnie i wsiąka w mokry piach.

 

Hej, pada, pada, pada, pada, pada deszcz

jesienny pada, pada, pada, pada deszcz!

 

Kalosze wnet nałożę, parasol wezmę też,

bo lubię, gdy na dworze jesienny pada deszcz.

 

Hej, pada, pada, pada, pada, pada deszcz

jesienny pada, pada, pada, pada deszcz!

 

 

Wiersz Jesienią  Maria Konopnicka

 

Jesienią, jesienią
sady się rumienią:
czerwone jabłuszka
pomiędzy zielenią.
Czerwone jabłuszka,
złociste gruszeczki,
świecą się jak gwiazdy
pomiędzy listeczki.
– Pójdę ja się, pójdę
pokłonić jabłoni,
może mi jabłuszko
w czapeczkę uroni!
– Pójdę ja do gruszy,
nastawię fartuszka,
może w niego spadnie
jaka śliczna gruszka!
Jesienią, jesienią
sady się rumienią;
czerwone jabłuszka
pomiędzy zielenią.

Czytaj dalej

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Grupa IV Październik

 

            Tydzień I Idzie jesień…przez ogród i sad

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej
 • poznawanie cech kwadratu
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie sprawności manualnej

 

            Tydzień II Idzie jesień….do zwierząt

 

            Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie mowy
 • Poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Poznawanie zapasów wiewiórki
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Wyrabianie szybkiej reakcji na określony sygnał
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Orientowanie się w instrukcji

 

Tydzień III Co z czego otrzymujemy

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznanie właściwości fizycznych gliny i piasku
 • Zapoznanie z produktami wykonanymi z glinu i piasku
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Rozwijanie zwinności i szybkości
 • Rozwijanie pamięci muzycznej
 • Wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania
 • Zachęcanie do wykonywania prostych potraw

 

            Tydzień IV Idzie jesień…z deszczem

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie mowy
 • Poznawanie pogody, która jest późną jesienią
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Poznawanie cech prostokąta
 • Utrwalanie poznanych figur
 • Rozwijanie gibkości i zwinności
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej
 • Poznawanie kolorów tęczy
 • Zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody
Czytaj dalej

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Listopad 2019

Grupa IVA.

 

 

 1. Temat tygodnia: Moja rodzina

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,

 

 1. Temat tygodnia: Mój dom

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu.

 

 

III. Temat tygodnia: Moje prawa i obowiązki

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne:

 • uświadamianie dzieciom ich praw,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie poznanych praw dziecka,
 • przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego.

 

 

 1. Temat tygodnia: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne:

 • zachęcanie do zdrowego stylu życia,
 • zachęcanie do dbania o czystość,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie aparatu głosowego,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek,
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
Czytaj dalej

Wizyta na cmentarzu.

We wtorek 29.października nasza grupa zapaliła znicze na grobach żołnierzy i harcerzy poległych podczas II Wojny Światowej.

20191029_094532 20191029_095209 20191029_095217 20191029_212509

Czytaj dalej

ZEBRANIE

Drodzy Rodzice!

 

         W dniu 13.listopada (środa) o godz.17.30 odbędzie się

zebranie dla rodziców dzieci z grupy IV.

Zapraszamy

Czytaj dalej