REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI – informacje uzupełniające.

1 kwietnia 2021 r. zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki naboru można również sprawdzić logując się na konto dziecka. Rodzice, którzy podali podczas rejestracji wniosku dziecka adres mailowy, otrzymają informacje o wynikach naboru na skrzynkę mailową. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, są zobowiązani
do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 01.04.2021r.
do 09.04.2021r.

12 kwietnia 2021 r. zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkoli miejskich w Pruszkowie.

Od 01.06.2021 r. do 11.06.2021 r. rodzice dzieci nieprzyjętych będą mogli  złożyć wniosek
o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach rekrutacji uzupełniającej, w której będą
do wyboru wszystkie placówki niepubliczne, od których miasto pozyska miejsca w wyniku konkursu. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się z wykorzystaniem platformy FORMICO.

UWAGA RODZICE

Szanowni Rodzice,

 

w związku z komunikatem Ministra Zdrowia  z dnia 25.03.2021 r.  

przedszkola oraz żłobki zostają zamknięte

w terminie od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

W tym czasie placówki są zobowiązane do zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku
ze zwalczaniem COVID-19.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodziców wniosku o zapewnienie opieki ze wskazaniem miejsca zatrudnienia do Dyrektora placówki.

Prosimy o składanie wniosków w sekretariacie do jutra 26.03.2021, do godz. 11.00  przez rodziców, którzy ze względu na charakter pracy nie będą mogli zapewnić opieki dzieciom.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13

w Pruszkowie