Kategorie Ogłoszenia

APEL MAZOWIECKIEJ POLICJI

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi obostrzeniami  w kwestii bezpieczeństwa publicznego, Mazowiecka Policja przygotowała kolejny apel do rodziców i uczniów.  W załączeniu treść apelu .

NOWY Apel Koronawirus    

 

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

 

Czytaj dalej

UWAGA ! KOMUNIKAT MAZOWIECKIEJ POLICJI

Komunikat Mazowieckiej Policji

Czytaj dalej

REKRUTACJA

INFORMACJA O REKRUTACJI

 

Szanowni Państwo,

 

w związku ze zbliżającą się rekrutacją informujemy, że zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2020 r., rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków:

 

  1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki:

– w placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: postawione pudełko na koperty, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo:

 

22 758 62 01

 

pm13@miasto.pruszkow.pl

 

  1. 2. Wysłanie wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki:

 

pm13pruszkow@gmail.com

 

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować zaświadczenia  rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

 

Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola nie uległ zmianie: 30.03.2020 r.- 08.04.2020 r.

Czytaj dalej

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w sprawie nauczania zdalnego.

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 13

Czytaj dalej

Kształcenie na odległość do 10 kwietnia – informacja dla rodziców.

Szanowni Rodzice,

Minister Edukacji Narodowej zmienił przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020

Czytaj dalej

Uwaga Rodzice! Zmiany w rekrutacji.

Nastąpiła zmiana terminu składania
podpisanych wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w przedszkolu pierwszego wyboru.

Od 16 marca 2020 r. od godz. 8:00 do 30 marca 2020 r. do godz. 16:00 trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli.

Od 30.03.2020 r. do 8.04.2020 r. należy składać podpisane wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w przedszkolu pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje na stronie: pruszkow.formico.pl

Czytaj dalej