Kategorie Ogłoszenia

KONKURS „AURA EKO” ZAWIESZONY DO JESIENI

Konkurs ekologiczny -Zbieramy baterie 

Akcja „Pruszków wolny od elektroodpadów 2020” została czasowo zawieszona

Czytaj dalej

DYŻUR WAKACYJNY

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że organizacja dyżurów wakacyjnych zostaje podtrzymana w terminie i placówkach wcześniej wskazanych.

Według wskazań Ministra Edukacji Narodowej głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną zasady organizacji pracy oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy powinniśmy się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, prosimy tego nie robić.

Na ten moment zbieramy informację, kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup, które nie mogą być liczniejsze niż 16 dzieci + 2 dzieci za zgodą organu prowadzącego.

Chęć zgłoszenia dziecka przekazują Państwo w formie elektronicznej przez wypełnienie wniosku i oświadczenia oraz odesłanie skanów dokumentów na adres mailowy przedszkola.

Zgłoszenia przyjmujemy od 15 do 18 czerwca br. Dnia 23 czerwca br. otrzymają Państwo drogą elektroniczną odpowiedź czy dziecko zostało przyjęte na dyżur wakacyjny na czas trwania epidemii Covid-19.

Niezłożenie wniosku i oświadczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego na danym turnusie. W przypadku rezygnacji z dyżuru wniesione opłaty zostaną Państwu zwrócone w miesiącu wrześniu 2020r.

 

OŚWIADCZENIE RODZICA DYŻ. WAKACYJNY

wniosek-o-zapewnienie-opieki – DYŻ. WAKACYJNY

Zał. 1 Procedura bezpieczeństwa COVID – 19 – PM 13 Dyżur wakacyjny

Zał. 2 Procedura na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19-1(1)

Załącznik 3 – Procedura pierwszeństwa przyjęć PM 13 Dyżur wakacyjny

Czytaj dalej

ZAMKNIĘTA PLACÓWKA

Dnia 12.06 ( piątek ) nasze przedszkole będzie nieczynne.

 

Czytaj dalej

Uwaga! Odbiór rzeczy osobistych dzieci.

Prosimy Państwa o odebranie rzeczy dzieci z przedszkola w dodatkowo wyznaczonych dniach :

  • ul. Antka – 15.05, 18.05, 19.05 w godz od 6.00 do 18.00,
  • na ul. Helenowskiej –18.05 i 19.05 w godz od 8.00 do 16.00

w celu przygotowania placówki i wykonania dezynfekcji.

Czytaj dalej

Komunikat

Drodzy Rodzice!

 

Ministerstwo Edukacji, któremu podlegamy zobligowało nas do uruchomienia placówek oświatowych. Próbę przywrócenia normalności rozpoczynają wybrane przedszkola na terenie kraju. Musimy jednak pamiętać, że jest to PRÓBA, żadna placówka nie powraca do normalnego funkcjonowania.

Obecnie dyrektorzy przedszkoli publicznych w porozumieniu z organem prowadzącym przygotowujemy się do otwarcia placówek na terenie Pruszkowa. Planowane uruchomienie i przyjęcie dzieci przypada na dzień 25 maja br.

Według wskazań Ministra Edukacji Narodowej głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy musimy się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, prosimy tego nie robić.

Na ten moment zbieramy informację- kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup, które nie mogą być liczniejsze niż 12 dzieci.

Chęć zgłoszenia dziecka przekazują Państwo w formie elektronicznej przez wypełnienie wniosku i oświadczenia oraz odesłanie skanów dokumentów na adres mailowy grupy przedszkolnej. Adresy mailowe grup znajdują się na stronie internetowej przedszkola.

Zgłoszenia przyjmujemy od 12 do 18 maja br. Dnia 20 maja br. otrzymają Państwo drogą elektroniczną odpowiedź czy dziecko zostało przyjęte do przedszkola na czas trwania epidemii Covid-19.

W kolejnych dniach zostaniecie Państwo zapoznani ze zmianami organizacyjnymi, procedurami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Rodzice, którzy nie są zainteresowani oddaniem dziecka do przedszkola w tym czasie proszeni są o pisemną deklarację drogą elektroniczną na adres grupy przedszkolnej.

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pruszkowie

Czytaj dalej

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

zamieszczamy dokumenty i procedury związane z przywróceniem pracy przedszkola od dnia 25.05:

  • wniosek
  • oświadczenie
  • procedura bezpieczeństwa
  • procedura postępowania na wypadek zakażenia
  • procedura pierwszeństwa przyjęć dzieci do placówki

OŚWIADCZENIE RODZICA

wniosek-o-zapewnienie-opieki – PM 13

Zał. 1 Procedura bezpieczeństwa COVID – 19 – PM 13

Zał. 2 Procedura na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19-1

Załącznik 3 – Procedura pierwszeństwa przyjęć PM 13

Czytaj dalej