Kategorie Ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków i ich rodziców na Dzień otwarty w naszym przedszkolu, który odbędzie się –  30.08.18r./czwartek / godz.09:00 – 11:00.

Na dzieci czeka dużo atrakcji, rodzice będą mieli okazję zapoznać się z kadrą pedagogiczną
i rozkładem dnia. Przewidziane jest również zwiedzanie przedszkola.

Znalezione obrazy dla zapytania zaproszenie na dni otwarte przedszkole

 

Czytaj dalej

ZEBRANIE INTEGRACYJNE

Dnia 25.06 o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie integracyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola.

Serdecznie zapraszamy.

 

Czytaj dalej

Rekrutacja

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2018/2019

odbywać się będzie od 01-30.03.2018 r.drogą internetową poprzez rejestrację wniosków przez rodziców na stronie:

pruszkow.formico.pl

szczegóły rekrutacji oraz informacje o warunkach przyjęć do Pruszkowskich przedszkoli dostępne na stronie

BIP miasta Pruszków

Czytaj dalej

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z Ustawą  Prawo Oświatowe, dziecko w wieku 6 lat  jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.( art. 31, ustęp  4).

Z tego względu, rodzice, zobowiązani są do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia (art. 33, ust. 1)

Niespełnianie obowiązku rocznego  przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 42, ust 1).

Przez niespełnienie obowiązku rocznego  przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca  na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu (art. 42, ust.2 pkt. 1)

W związku z tym rodzice dzieci 6-letnich, które chorują, zobowiązani  są o przynoszenie zaświadczeń lekarskich o chorobie dziecka  lub usprawiedliwień  do nauczycielek grup.

Czytaj dalej

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Do przedszkola przyprowadzamy dzieci do godziny 815.

W godzinach od 800 do 1300 realizowana jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. nr 4 poz.17).

Śniadanie podawane jest dzieciom o godzinie 830. O godzinie 900 zaczynają się już zajęcia obowiązkowe.

W uzasadnionych przypadkach (np. wyjście z dzieckiem na szczepienie, do lekarza) można  przyprowadzić dziecko o innej porze, ale ten fakt należy zgłosić w sekretariacie najpóźniej do godziny 830. W tej sytuacji należy podać dziecku śniadanie w domu.

W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków.

Czytaj dalej

HIGIENA OSOBISTA

W związku z tym, że przedszkole nasze jest placówką ogólnie dostępną i w grupie przebywa duża liczba dzieci, bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na higienę osobistą swoich pociech, sprawdzanie czystości głowy, uszu, obcinanie paznokci, mycie całego ciała, codzienną zmianę bielizny i pranie kapci przynajmniej raz w miesiącu.

Jednocześnie przypominamy, że z powodu braku odpowiedniej higieny osobistej dziecku grożą takie choroby jak: wszawica, świerzb, grzybica, zapalenie skóry, próchnica zębów, żółtaczka, która jest chorobą zakaźną.

Należy też liczyć się z możliwością wystąpienia chorób układu pokarmowego oraz różnego rodzaju pasożytów w organizmie dziecka.

Czytaj dalej