Archiwum miesięczne Wrzesień 2018

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci”

poznajcie_smialka

Program „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci” ma za zadanie poszerzyć wiedzę rodziców i nauczycieli w zakresie przyczyn, przebiegu i łagodzenia dolegliwości związanych z chorobami wieku przedszkolnego.

Uświadomić, że nie wynikają one z zaniedbań w domu czy przedszkolu, ale mogą przydarzyć się każdemu dziecku i nie powinny być tematem tabu.

Położyć nacisk na potrzebę wczesnego, wzajemnego informowania się rodziców i wychowanków o wszystkich niepokojących oznakach zauważonych u dzieci w myśl zasady: im wcześniej, tym lepiej!

Czytaj dalej

TEGO SIĘ UCZYMY W PAŹDZIERNIKU – GRUPA VI

Czytaj dalej

TEGO SIĘ UCZYMY W PAŹDZIERNIKU – GRUPA IV

Czytaj dalej

TEGO SIĘ UCZYMY W PAŹDZIERNIKU – GRUPA V

Czytaj dalej

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na październik – GRUPA VI

Czytaj dalej

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na październik – GRUPA IV

KRĄG TEMATYCZNY:   Idzie Jesień przez ogród i sad

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania.
 • Wzbogacenie wiadomości na temat przygotowania zapasów na zimę. Poznanie sposobów przechowywania owoców i warzyw, wykonanie przetworów.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

KRĄG TEMATYCZNY:    Idzie Jesień do zwierząt

 • Poznawanie zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt.
 • Rozwijanie pamięci słuchowej dzieci.
 • Dostarczanie możliwości dokonywania klasyfikacji i segregowania.
 • Rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez działania plastyczne.
 • Rozwijanie logicznego myślenia podczas kontynuowania rytmów.

KRĄG TEMATYCZNY:  Co z czego otrzymujemy?

 • Rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci.
 • Zapoznanie pracy osób wykonujących wybrane zawody.
 • Dowiadywanie się na temat wytwarzania pewnych produktów.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez zabawy badawcze i obserwacje.
 • Swobodne wypowiadanie się w twórczości plastycznej(łączenie twórczości muzycznej i plastycznej).

KRĄG TEMATYCZNY:   Idzie jesień z deszczem

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas rysowania, cięcia, klejenia.
 • Poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości. Badanie rzeczywistości, wnioskowanie i poznawanie roli wody w przyrodzie.
 • Rozwijanie szybkości reakcji na sygnały dźwiękowe.
 • Kształtowanie poczucia rytmu; zachęcanie do akompaniowania sobie podczas śpiewu.

KRĄG TEMATYCZNY: Dary jesieni

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku zmiana koloru liści, opadanie liści, grzyby.
 • Obserwowanie roślin występujących w najbliższym otoczeniu przedszkola: kasztanowiec, dąb, jarzębina.
 • Rozpoznawanie i nazywanie ich liści i owoców.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów: borowik, kurka, muchomor.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Rozwijanie zmysłu dotyku i węchu.
Czytaj dalej