Archiwum dzienne 4 maja 2019

TEGO SIĘ UCZYMY I H

TEGO SIĘ UCZYMY W MAJU I H

Piosenka: „Mała biedroneczka”

sł. i muz. K. Bożek – Gowik

 

 1. Mała Biedroneczka  siedem kropek miała,

Na zielonej łące wesoło fruwała.

Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę

– uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś.

Ref. Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.
Biedroneczko leć do nieba.

 1. Mała Biedroneczka  siedem kropek miała,

Na zielonej łące wesoło fruwała.

Złapał ją wróbelek niesie tę kruszynę

– uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś.

 1. Mała Biedroneczka  siedem kropek miała,

Na zielonej łące wesoło fruwała.

Złapała ją żaba i po wodzie płynie

– uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś.

 

Rymowanka  „Lata mucha”

Lata osa koło nosa
Lata mucha koło ucha
Lata bąk koło rąk
Lecą ważki koło paszki
Lata pszczoła koło czoła
Lata mucha koło brzucha
Lecą muszki koło nóżki
Biegną mrówki koło główki

 

Czytaj dalej

Zamierzenia I H

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc maj I H

Krąg tematyczny: Moja ojczyzna

 • Poznanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • Słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność
 • Rozwijanie mowy
 • Kształtowanie poczucia rytmu

Krąg tematyczny: Moja miejscowość, mój region

 • Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc, określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto)
 • Zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).
 • Skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie sprawności manualnych

Krąg tematyczny: Łąka w maju

 • Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących latem w przyrodzie
 • Poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • Rozpoznawanie i nazywanie kolorów
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie pamięci słuchowej

Krąg tematyczny: Święto rodziców

 • Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego
 • Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.
 • Dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • Układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni, kreatywności
 • Wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z drugą osobą.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

 

 

Czytaj dalej