Archiwum dzienne 3 listopada 2019

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze III

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

LISTOPAD 2019r.

GRUPA III H.

Temat kompleksowy: „Moja rodzina”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • budzenie szacunku dla rodziców,
 • poznawanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; utrwalanie poznanych liter,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,

Temat kompleksowy: „Mój dom”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • określanie miejsca spółgłoski t w słowie, zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych, utrwalanie nazw i zastosowania w domu.
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • ćwiczenia drobnych ruchów rąk,

Temat kompleksowy: „Moje prawa i obowiązki”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy i słuchu fonematycznego,
 • uświadamianie dzieciom ich praw,
 • zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego, poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło.

Temat kompleksowy: „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zachęcanie do dbania o czystość,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • zachęcanie do dbania o zęby,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Czytaj dalej

Magiczna moc bajek.

Rodzice z grupy II włączyli się do aktywnej współpracy w realizacji Projektu „Magiczna Moc Bajek” poprzez wspólne tworzenie książki i czytanie dzieciom w grupie. W październiku mama Mai przeczytała dzieciom bajkę pt. „ Kopciuszek”. Przedszkolaki kolorowały maski, a następnie wesoło bawiły się na balu.

Czytaj dalej

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Listopad 2019

Grupa IVA.

 

 

 1. Temat tygodnia: Moja rodzina

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,

 

 1. Temat tygodnia: Mój dom

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu.

 

 

III. Temat tygodnia: Moje prawa i obowiązki

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne:

 • uświadamianie dzieciom ich praw,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie poznanych praw dziecka,
 • przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego.

 

 

 1. Temat tygodnia: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne:

 • zachęcanie do zdrowego stylu życia,
 • zachęcanie do dbania o czystość,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie aparatu głosowego,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek,
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
Czytaj dalej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

LISTOPAD 2019r.

Temat kompleksowy: „Moja rodzina”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • budzenie szacunku dla rodziców,
 • poznawanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; utrwalanie poznanych liter,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,

 

Temat kompleksowy: „Mój dom”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • określanie miejsca spółgłoski t w słowie, zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych, utrwalanie nazw i zastosowania w domu.
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • ćwiczenia drobnych ruchów rąk,

 

Temat kompleksowy: „Moje prawa i obowiązki”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy i słuchu fonematycznego,
 • uświadamianie dzieciom ich praw,
 • zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego, poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło.

 

Temat kompleksowy: „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zachęcanie do dbania o czystość,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • zachęcanie do dbania o zęby,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

 

 

Czytaj dalej

Wizyta na cmentarzu.

We wtorek 29.października nasza grupa zapaliła znicze na grobach żołnierzy i harcerzy poległych podczas II Wojny Światowej.

20191029_094532 20191029_095209 20191029_095217 20191029_212509

Czytaj dalej

ZEBRANIE

Drodzy Rodzice!

 

         W dniu 13.listopada (środa) o godz.17.30 odbędzie się

zebranie dla rodziców dzieci z grupy IV.

Zapraszamy

Czytaj dalej