Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne w styczniu :

 

Tydzień 1

Temat kompleksowy: Mijają dni, miesiące, lata

 • poznawanie zjawiska topnienia ciał stałych (śniegu, lodu) oraz krystalizacji
 • poznawanie zjawiska rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania
 • poznawanie zjawiska rozszczepienia światła (tęcza)
 • poznawanie zjawisk akustycznych (echo) i magnetycznych
 • doskonalenie słuchu fonematycznego oraz analizy słuchowej (wyróżnianie głoski na początku, pośrodku i na końcu wyrazu)
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą;

Tydzień 2

Temat kompleksowy: Zima i zwierzęta

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie ruchem na dźwięki o różnej wysokości,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,
 • poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej,
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych
 • utrwalanie nazw zwierząt leśnych.

Tydzień 3

Temat kompleksowy: Projekt Bezpieczeństwo zimą

 • ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą,
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • zapoznanie z zimowymi sportami,
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,
 • uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy warunkach zimowych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.

 

Tydzień 4

Temat kompleksowy: Babcia i dziadek

 • rozwijanie mowy,
 • wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania świata za pomocą komunikatów niewerbalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom,
 • rozwijanie mowy i pamięci,
 • docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków,
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach,
 • obserwowanie swoich możliwości na tle innych.