Zamierzenia wychowaczo –dydaktyczne

Luty

Tydzień 1

Temat kompleksowy: Baśnie, bajki, bajeczki

 • rozwijanie mowy
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • poznawanie małych liter i wielkich liter,
 • odkrywanie litery g, G małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych,
 • określanie, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją,
 • rozwijanie aktywności werbalnej,
 • przedstawianie słowami uczuć i nastroju,
 • zapoznanie ze zjawiskiem topnienia
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

 

Tydzień 2

Temat kompleksowy: Muzyka wokół nas

 • dostrzeganie piękna muzyki,
 • odkrywanie wielkiej i małej, drukowanej i pisanej litery w, W
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie ze znakiem odejmowania,
 • utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych,
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,
 • zapoznanie z akordeonem,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego

 

Tydzień 3

Temat kompleksowy: Nie jesteśmy sami w kosmosie

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • poznawanie zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • korzystanie w pracy plastycznej z dwóch technik,
 • utrwalanie wiadomości na temat kosmosu, Układu Słonecznego,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.

 

Tydzień 4

Temat kompleksowy: Mój wymarzony zawód

 • rozwijanie preorientacji zawodowej,
 • poznanie różnego typu zawodów,
 • wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami,
 • wyposażenie dzieci, poprzez różnorodne wzorce i własną działalność plastyczną, w podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, co umożliwi im rozwój wyobraźni,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,
 • rozwijanie umiejętności formułowania pytań,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat znanych im zawodów,
 • tworzenie dłuższych wypowiedzi na temat zawodów,
 • rozumienie wagi pracy ludzkiej,
 • poznanie specyfiki pracy malarza,
 • poszerzanie wiadomości na temat odwiedzanego miejsca pracy i wykonywanych tam zawodów,
 • rozwijanie umiejętności planowania własnych działań,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,