Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w sprawie nauczania zdalnego.

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 13