Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne Październik – Grupa VII

Tydzień I

Krąg tematyczny „Jesienne dary przyrody”

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.

 

Tydzień II

Krąg tematyczny „ Zwierzęta witają jesień!”

 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek

 

Tydzień III

Krąg tematyczny „Praca dorosłych”

 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania.
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin, ludzi.

 

Tydzień IV

Krąg tematyczny „Jesienne koncerty”

 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie)