„Czytanie na dywanie”

PROGRAM EDUKACYJNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

                                 „ CZYTANIE NA DYWANIE”

Od niepamiętnych czasów literatura, jest ważnym czynnikiem kształtującym osobowość człowieka. Za pośrednictwem książki dziecko kontaktuje się z literaturą i wkracza w świat sztuki. Czytanie wpływa wszechstronnie na rozwój dziecka.Tylko czytanie umożliwia „wejście” w historię i głębokie jej przeżywanie. Jeżeli dziecko rozwija się w przeświadczeniu, że książki są obecne w życiu rodziny, czy przedszkolu, jeżeli widzi na co dzień, że rodzice i nauczyciele czytają, to staną się one stałym, naturalnym elementem jego świata.

Z myślą o naszych podopiecznych został opracowany program „Czytanie na dywanie”. Autorkami programu są Aneta Szymczyk i Jolanta Jeżmańska. Celem programu jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród przedszkolaków.