TEGO SIĘ UCZYMY W STYCZNIU – GRUPA III H

Wiersz „Kto pamięta” – I. R. Salach

Cisza w lesie coraz głębsza,
pochowały się zwierzęta.
Co też zimą będą jadły?
Czy też o nich ktoś pamięta?
Pan leśniczy dba o sarny
w swej leśnej zagrodzie.
My o ptaki dbać będziemy,
lecz w naszym ogrodzie.

 

Piosenka „Pomóż ptakom” – (sł. i muz. J. Kucharczyk)

1. Zastukały ptaszki w okno:
„Hejże, hejże, dzieci!
Zima mrozem postraszyła,
śnieżek z nieba leci!

ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek
i okruszków chleba!
Gdy na dworze zima,
ptakom pomóc trzeba!”