REKRUTACJA 2019/2020

Uwaga! Rekrutacja do przedszkoli i żłobków miejskich oraz niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Pruszkowa   odbywa się elektronicznie

 

W celu zapisania dziecka do placówki przedszkolnej rodzice  w okresie  od 01.03.2019r. do 15.03.2019r. rejestrują się  na stronie internetowej www.pruszkow.formico.pl., wybierając maksymalnie 3 placówki.

Oprócz rejestracji elektronicznej należy złożyć dokumentację w formie papierowej w przedszkolu publicznym, niepublicznym lub niepublicznym punkcie przedszkolnym  pierwszego wyboru.

– szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli

 

W celu zapisania dziecka do placówki żłobkowej rodzice w okresie od  01.03.2019 r. do 15.03.2019 r. rejestrują się  na stronie internetowej www.pruszkow.nullo.pl, wybierając wyłącznie jedną placówkę.

Oprócz rejestracji elektronicznej należy złożyć dokumentację w formie papierowej w  wybranym żłobku miejskim.

– szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do żłobków miejskich

 

 

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych  rekrutacja odbywa się w formie tradycyjnej (tylko papierowej).

–  szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych