Informacja dotycząca dyżuru wakacyjnego 2019

 

W miesiącu LIPCU dla naszych dzieci dyżur wakacyjny pełni Przedszkole Miejskie nr 14
Dyżur w lipcu pełniony jest od  01 lipca do 31 lipca 2019r.
W czasie dyżuru przedszkole czynne jest w godzinach 07.00 – 17.00.

Rodzice zgłoszonych dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

- dostarczenia wypełnionej karty dziecka na dyżur,

- wniesienia opłaty za świadczenie usług przedszkolnych w dyżurującym przedszkolu w wyznaczonym terminie.


Opłaty:

  • za pobyt ( zadeklarowane godziny pobytu w karcie dziecka na dyżur )

np. przy pobycie całodniowym 10 godz. 115 zł

Dzieci 6-letnie są zwolnione z opłaty za pobyt.

  • żywienie (stawka żywieniowa 10 zł dziennie)

    23 dni x 10 zł = 230,00 zł

 

Termin wpłat w Przedszkolu Miejskim nr 14
ul. Jasna 2 tel. 22 758 20 38

  • 13,14,15 maja 2019 r. w godzinach 8.00-11.00 oraz 13.00-16.00

 

Wyżej wymienionych opłat dokonujemy gotówką w kasie dyżurującego przedszkola.

Niewpłacenie należności w w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego.


W miesiącu sierpniu dyżur  wakacyjny pełni Przedszkole Miejskie nr 10

Dyżur pełniony będzie w terminie  od 01  do 27 sierpnia 2019r.
W czasie dyżuru przedszkole  czynne jest w godzinach  7.00 – 17.00.

Rodzice zgłoszonych dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

– dostarczenia wypełnionej karty dziecka na dyżur,

– wniesienia opłaty  za świadczenie usług przedszkolnych w dyżurującym  przedszkolu w wyznaczonym terminie.
Opłaty:

  • za pobyt ( zadeklarowane godziny pobytu w karcie dziecka na dyżur )
  1. przy pobycie całodniowym 10 godz. = 90 zł

Dzieci 6-letnie są zwolnione z opłaty za pobyt.

  • żywienie (stawka żywieniowa 10 zł dziennie)

18 dni x 10 zł = 180,00 zł

 

Termin wpłat w Przedszkolu Miejskim nr 10

  1. Chopina 13 tel. 22 758 83 12
  • 13,14,15 maja 2019 w godzinach 8.00-10.00 oraz 14.00-17.00

 

Wyżej wymienionych  opłat dokonujemy gotówką w kasie dyżurującego przedszkola.

Niewpłacenie należności w w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego.