Projekt „Podróże Jeża ze Zgierza”

W roku szkolnym 2019/2020 w gr. V będzie realizowany ogólnopolski projekt „Podróże Jeża ze Zgierza”. Projekt odnosi się do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego;  w szczególności uwzględnia obszar społeczny i poznawczy rozwoju dzieci; odnosi się również do kierunków polityki oświatowej państwa i priorytetów MEN na rok szkolny 2019/2020, szczególnie do punktu: „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”.

Autorką projektu jest nauczycielka z Miejskiego Przedszkola nr 10 w Zgierzu – p. M. Pawlak

Symbol promocyjny miasta „Jeż ze Zgierza” wywodzi się z popularnej, wierszowanej bajki dla dzieci „Przygody jeża spod miasta Zgierza” autorstwa pani Wandy Chotomskiej.

W założeniach projektu, działania nauczyciela wspierają pojawienie się potrzeb społecznych takich jak: potrzeba budowania relacji przyjacielskich, potrzeba współdziałania z innymi ludźmi, potrzeba zdobywania wiedzy o życiu społecznym i uczestniczenia w nim.

Nauczyciel przybliża dzieciom miejsce pochodzenia Jeża, co jest wstępem do poszerzenia wiedzy nt. własnego miejsca zamieszkania.  Grupa oprowadza Jeża po najciekawszych miejscach w okolicy.

Grupa realizuje przynajmniej 1 scenariusz aktywności z załączonego pakietu   edukacyjnego Nauczyciel dokonuje fotorelacji z działań i przesyła na wskazany adres  – podsumowanie z wizyty Jeża ze Zgierza.

Koordynator projektu scala relacje w fotoalbum,  udostępnia  uczestnikom podsumowanie oraz certyfikaty realizacji projektu.

Projekt będzie realizowany  w gr. V p. pod nadzorem nauczycielek p. Katarzyny Zarzyckiej i p. Beaty Gizińskiej.