Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne.

Grudzień 2019

Tydzień I

Krąg tematyczny „Idzie zima z zimą śnieg”

 

 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).
 • dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.
 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).

 

Tydzień II

Krąg tematyczny „ Święta już idą”

 

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń., dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
 • stosowanie form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

 

Tydzień III

Krąg tematyczny „Prezenty i podarunki”

 

 • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
 • dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów.
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy.
 • mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopa, krokami
 • porównywanie długości (szerokości), stosowanie określeń: dłuższy od, krótszy od, takiej samej długości, najdłuższy, najkrótszy.