Język angielski

Czego się uczymy – październik 2020

Grupa 3-latków
(1a,1h)

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o pogodzie i skarbach jesieni.

Gramatyka i struktury językowe:

Utrwalamy poznane zwroty używane podczas:

 • Podziękowania: Thank you
 • Przepraszania: I’m sorry
 • Proszenia: Please

Dzieci osłuchują się ze zwrotami:

 • Who are you?- kim jesteś? ( język bierny)
 • odpowiadają I’m a girl/ a boy ( język aktywny)
 • How’s the weather?- jaka jest pogoda..? (język bierny)
 • It’ s rainy- pada deszcz
 • It’s sunny- świeci słońce.
 • It’s cold- jest zimno.
 • It’s hot- jest ciepło.

Przymiotniki:  hot-gorący, cold-zimny, big- duży, small- mały

Rzeczowniki: boy- chłopiec, girl- dziewczynka, tree- drzewo,

hands- dłonie, everyone- wszyscy,  spider- pająk,  rain- deszcz, sun -słońce,  wind- wiatr, Cloud- chmura, snow- śnieg,  apple – jabłko, plum- śliwka, pumpkin=dynia, boots-kalosze

Piosenki:

‘’it’s raining – Pada deszcz”

Pitter Patter x2
It’s raining x2
Now it’ sunny la la la x2

Piosenka „Little spider”

Little, little spider

Up the tree.  2x

Rain, rain, rain  Rain on me

Little, little spider

Down  the tree

Little, little spider

Down the tree. 2x

Sun, sun, sun  Shines on me

Little, little spider

Up the tree

 

Grupa 4-latków
(2a, 2h)

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o pogodzie i skarbach jesieni.

Gramatyka i struktury językowe:

Utrwalamy poznane zwroty używane podczas:

 • Podziękowania: Thank you
 • Przepraszania: I’m sorry
 • Proszenia: Please

Osłuchiwanie się ze zwrotami i reagowanie na nie:

 • Cześć –
 • Jak masz na imię? What’s your name?
 • Jestem Ania. I’m Ania.
 • Ile masz lat? How old are you? (język bierny)
 • Mam 4lat. I’m 4.

Przymiotniki:

windy- wietrzny, sunny -słoneczny, gorący, cold-zimny, snowy-śnieżny, rainy deszczowy, cloudy-pochmurny

Rzeczowniki: apple – jabłko, pear-gruszka, chestnuts – kasztany, leaves– kliście, mushroom – grzyb, carrot – marchewka, beetroot – burak, potatoe-ziemniak, onion – cebula, pumpkin-dynia, umbrella – parasol

Zwroty:

Uczymy się opisywać pogodę. Pytać o nią. Przeprowadzać mini dialogi typu:

 1. Hello, how’s the weather today? (język bierny bądź próba samodzielnej wypowiedzi)
 2. It’s cloudy and windy?

Piosenki

 1. Rain, Rain, Go Away

Rain, rain, go away. Come again another day. DADDY wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. MOMMY wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. BROTHER wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. SISTER wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. BABY wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. ALL THE FAMILY wants to play. Rain, rain, go away.

 

2  One potatoe: https://www.youtube.com/watch?v=YWTGTWnxR2k

One potato, two potatoes Three potatoes, four

Five potatoes, six potatoes Seven potatoes more

 

Grupa 5-latków
(3a, 7a)

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o pogodzie i skarbach jesieni.

Gramatyka i struktury językowe:

Utrwalamy poznane zwroty używane podczas:

 • Podziękowania: Thank you
 • Przepraszania: I’m sorry
 • Proszenia: Please

Osłuchiwanie się ze zwrotami i reagowanie na nie:

 • Cześć – Hello
 • Jak masz na imię? What’s your name?
 • Jestem Ania. My name is Ania.
 • Ile masz lat? How old are you?
 • Mam 5lat. I’m 5 years old.

 

Przymiotniki: windy- wietrzny, sunny -słoneczny, gorący, cold-zimny, snowy-śnieżny, rainy deszczowy, cloudy-pochmurny

Rzeczowniki: autumn– jesień, autumn fruit – jesienne owoce, apple-jabłko,, pear – gruszka, chestnuts- kasztany, acorns – żołędzie, mushroom – grzyb, autumn vegetables – jesienne warzywa, carrot – marchewka, beetroot – burak, tomato – pomidor, onion – cebula, pumpkin-dynia, autumn animals – jesienne zwierzęta, squirrel – wiewiórka, hedgehog – jeż, fox – lis, umbrella – parasol

 

Zwroty:

Uczymy się opisywać pogodę. Pytać o nią. Przeprowadzać mini dialogi typu:

 1. Hello, how’s the weather today?
 2. It’s cloudy and windy?

 

 1. I like sun and you?
 2. I like rain .

Piosenki

 1. ‘’The sun comes up”

The sun comes up up up up

The rain comes down down down

How’s the weather?

It’s sunny, x3

How’s the weather?

It’s cloudy x3

And the sun comes up up up

And the rain comes down down down


2. Autumn song!

Autumn is here again!

Leaves are falling everywhere!

Yellow, red and brown.

Leaves are falling on the ground.

Apples in the basket,

Pumpkins in the box.

The trees are brown.

It’s autumn again!

The clouds are grey.

Leaves in the air.

 

 

Grupa 6-latków
(4a, 5a, 6a, 3h)

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o pogodzie i skarbach jesieni.

Gramatyka i struktury językowe:

 

Pytanie o pogodę, udzielanie odpowiedzi, budowa mini dialogów:

 1. Hello, how’s the weather today?
 2. It’s cloudy and windy.

 

 1. I like sun and you?
 2. I like rain more.

 

Przymiotniki: windy- wietrzny, sunny -słoneczny, gorący, cold-zimny, snowy-śnieżny, rainy – deszczowy, cloudy-pochmurny, stormy- burzowy, foggy-mglisty, wet-mokry, scared-przerażony

Rzeczowniki: autumn– jesień, autumn fruit – jesienne owoce, apple-jabłko,, pear – gruszka, chestnuts- kasztany, acorns – żołędzie, mushroom – grzyb, autumn vegetables – jesienne warzywa, carrot – marchewka, beetroot – burak, tomato – pomidor, onion – cebula, pumpkin-dynia, autumn animals – jesienne zwierzęta, squirrel – wiewiórka, hedgehog – jeż, fox – lis, umbrella – parasol, wellies-kalosze

 

Piosenki:

 1. o pogodzie:

https://www.youtube.com/watch?v=sUkMzQ_UMrQ

2.o jesieni:

https://www.youtube.com/watch?v=8xXvVvAFEQQ

 

 

Czego się uczymy – wrzesień 2020

Grupa 3-latków (1a,1h)

Gramatyka i struktury językowe:

Utrwalamy poznane zwroty używane podczas:

 • Powitania: Hello,
 • Pożegnania: Bye, bye,
 • Podziękowania: Thank you
 • Przepraszania: I’m sorry
 • Proszenia: Please

Dzieci osłuchują się ze zwrotami:

 • What’ s your name ( język bierny)- jak się nazywasz?
 • odpowiadają (język aktywny): I’m Zuzia
 • Who are you?- kim jesteś? ( język bierny)
 • odpowiadają I’m a girl/a boy ( język aktywny)

Dzieci utrwalają podstawowy tryb czasownika – formę rozkazującą, najczęściej wykorzystywaną w życiu codziennym:

 • siadać – sit down,
 • wstawać – stand up,
 • skakać – jump up,
 • biegać – run,
 • tańczyć – dance
 • klaskać- clap your hands

Przymiotniki: utrwalamy znajomość przymiotników opisujących kolory: czerwony – red, żółty – yellow, zielony – green, niebieski – blue

Liczebniki:  liczenie w zakresie 1-4

Rzeczowniki: boy- chłopiec, girl- dziewczynka, cat- kot, teacher- nauczycielka,

Piosenki:

Hello song:                                                                                                                 

hello hello

girls and boys

hello hello

girls and boys

English time stand up strech and skip with me!!!

skip skip skip with me.

Number song”

One, two, three

clap with me, clap with me.

One two three

Dance with me.

Grupa 4-latków (2a, 2h)

Gramatyka i struktury językowe:

Utrwalamy poznane zwroty używane podczas:

 • Powitania: Hello,
 • Pożegnania: Goodbye, Bye, bye,
 • Podziękowania: Thank you
 • Przepraszania: I’m sorry
 • Proszenia: Please

Dzieci utrwalają zwroty, uczą się poprzez  wielokrotne powtarzanie podczas zabawy w dialog:

1.Jak masz na imię? What’s your name?  I’m Zosia.

2.Ile masz lat? How old are you?  I’m four.

3.Who are you? Kim jesteś? I am a girl/boy.

Dzieci utrwalają podstawowy tryb czasownika – formę rozkazującą, najczęściej wykorzystywaną w życiu codziennym:

 • siadać – sit down,
 • wstawać – stand up,
 • skakać – jump up,
 • biegać – run,
 • spać – sleep,
 • tańczyć – dance
 • obrócić się dookoła – turn around
 • klaskać- clap your hands
 • skakać na 1 nodze- skip
 • grać, bawić się- play

Przymiotniki:utrwalamy znajomość przymiotników opisujących  kolory: czerwony – red, różowy – pink, żółty – yellow, fioletowy – purple, zielony – green, niebieski – blue, orange – pomarańczowy 

Liczebniki:  liczenie w zakresie 1-6

Rzeczowniki: boy- chłopiec, girl- dziewczynka, cat- kot, kangaroo- kangurek, teacher- nauczycielka, tree- drzewo, hand- dłonie, everyone- wszyscy

Piosenki:

Number song”

One, two, three, four, five, six

One, two, three, four, five, six

Do you know your numbers?

Can you count to six?

One, two, three, four, five, six

„Colours song”

Red, pink, yellow, purple, green or blue.

What’s your favourite colour?

Please tell me do. Is it red, pink, yellow, purple, green or blue?

Grupa 5-latków (3a, 7a)

Gramatyka i struktury językowe:

Utrwalamy poznane zwroty używane podczas:

 • Powitania: Hello, Hi, Good morning
 • Pożegnania: Goodbye, Bye, bye, See you soon, See you tomorrow
 • Podziękowania: Thank you
 • Przepraszania: I’m sorry
 • Proszenia: Please

Czasownik „to be” – ćwiczymy dialog finalny poprzez użycie w zdaniach czasownika specjalnego „to be”, który jest podstawowy do prowadzenia prostych konwersacji i jest użyteczny w różnych funkcjach komunikacyjnych. Dzieci  próbują odgrywać mini dialogi inscenizujące poznanie, powitanie, przedstawienie się  oraz zapytanie o wiek:

Cześć – Hello.

Jak masz na imię? What’s your name? Nazywam się  Ania. My name is Ania.

Ile masz lat? How old are you? Mam 5 lat.  I’m 5 (years old).

Przymiotniki:utrwalamy znajomość przymiotników opisujących  kolory: czerwony – red, różowy – pink, żółty – yellow, fioletowy – purple, zielony – green, niebieski – blue, brązowy – brown, pomarańczowy – orange, złoty – gold, biały – white, czarny – black

Liczebniki: ćwiczenie liczenia w zakresie 1-10. Utrwalenie wierszyka pt.”One potatoe” oraz zabawa pt.”What’s the time Mr Wolf?

Rzeczowniki: boy- chłopiec, girl- dziewczynka, today- dzisiaj, playtime- czas zabawy, monkey- małpka

Czasowniki:  look for- szukać, siadać – sit down, wstawać – stand up, skakać – jump up, biegać – run, spać – sleep, tańczyć – dance, obrócić się dookoła – turn around

Piosenki i wierszyki:

one potatoe:

one potatoe, two potatoes, three potatoes, four

five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more!!!

 

hello song:                                                   bye- bye song

hi, hello,                                                      bye, bye see you soon x3

hey, let’s play

hi, hello

it’s playtime today!!!

Grupa 6-latków (4a, 5a, 6a, 3h)

Czasownik „to be” – ćwiczymy dialog finalny poprzez użycie w zdaniach czasownika specjalnego „to be”, który jest podstawowy do prowadzenia prostych konwersacji i jest użyteczny w różnych funkcjach komunikacyjnych. Starsze dzieci odgrywają mini dialogi inscenizujące poznanie, powitanie, przedstawienie się  oraz zapytanie o wiek:

Cześć – Hello.  Dzien dobry:  Good morning

Jak masz na imię? What’s your name? Nazywam się Antek. My name is Antek

Jak się masz? How are you? W porządku a Ty?  I’m fine thank you, and you?   Ja mam się dobrze. I’m ok.  I’m fine.

Ile masz lat? How old are you? Mam 6 lat.  I’m 6 years old.

Przymiotniki: utrwalamy znajomość przymiotników opisujących  kolory: czerwony – red, różowy – pink, żółty – yellow, fioletowy – purple, zielony – green, niebieski – blue. Dzieci starsze: brązowy – brown, pomarańczowy – orange, złoty – gold, biały – white, czarny – black

Łączymy przymiotniki z wcześniej poznanymi rzeczownikami np.: niebieska piłka – blue ball, różowa lalka – pink doll, zielony samochód – green car

Liczebniki: poznajemy liczebniki w zakresie 1-12.  Gramy w zabawę What’s the time Mr Woolf? Utrwalamy znajomość zaimka pytającego ile, ilu „how many?” – zaimek ten służy do ćwiczenia znajomości liczebników i ćwiczenia liczby mnogiej. Dzieci osłuchują się w zdaniach pytających typu:

 • How many fingers? Ile jest palców?
 • How many pens? Ile jest długopisów?

Rzeczowniki: boy- chłopiec, girl- dziewczynka, playschool- przedszkole, family- rodzina, teacher- nauczycielka, grandparents- dziadkowie, I- ja, you- ty

Czasowniki: play- grać, want- chcieć, paint- rysować, malować, sit down- siadać,siedzieć, stand up- wstawać, go- iść, come- chodź, see- zobaczyć, widzieć, say- mówić

Piosenki:

Hello song                                                                                 Goodbye song

Hello hello                                                                               goodbye goodbye,  it’s time to go

it’s playtime                                                                            so let’s say goodbye x2

hello hello come and see

hello hello

it’s playtime

Hi, Hello

play with me

 

Let’s play                                                                                

Let’s play today, let’s play today

at playschool , at playschool

I want to play!

Let’s paint, let’s play

at playschool today

at playschool , at playschool

I want to play!