Akcja edukacyjna „Niepełnosprawność – rozumiem, akceptuję, wspieram” Fundacji Radia Zet.

Akcja edukacyjna „Niepełnosprawność – rozumiem, akceptuję, wspieram” Fundacji Radia Zet.

Akcja edukacyjna ma na celu promowanie wśród dzieci otwartości i akceptacji oraz wzbogacenie wiedzy na temat niepełnosprawności. Rozwijanie świadomości, że emocje są uniwersalne dla wszystkich ludzi i kształtowanie poczucia, że pomoc jest elementem codzienności.

Przedszkolaki będą realizowały cztery panele tematyczne :

  1. Pięknie się różnimy – dzieci poprzez gry i zabawy wzbogacą swoją wiedzę na temat koleżanek i kolegów z grupy, co pozwoli rozwinąć umiejętność dostrzegania różnic i podobieństw między sobą, Będą wykonywały zadania wzmacniające w nich poczucie własnej wartości.

  2. Sprawni inaczej – przedszkolaki odkryją jak ważną rolę odgrywają zmysły w naszym życiu, poznają różne typy niepełnosprawności i alternatywne metody komunikacji, alfabet Braille.

  3. W krainie emocji – dzieciom przybliżony zostanie świat emocji. Zrozumieją jak wiele je łączy rozmawiając o emocjach przyjemnych i sytuacjach trudnych.

  4. Też mogę pomagać! – dzieci dowiedzą się w jaki sposób mogą pomagać szczególnie osobom z niepełnosprawnością. Zrozumieją, że pomoc jest wyrazem troski o innych, a nie obowiązkiem.

Każde dziecko biorące udział w akcji edukacyjnej „Niepełnosprawność – rozumiem, akceptuję, wspieram” otrzyma certyfikat ukończenia akcji oraz płytę CD -Słuchowisko z przesłaniem.

Projekt będzie realizowany przez nauczycieli w grupie III A, IVA, II H. Planowany termin rozpoczęcia akcji : kwiecień 2021 roku.