Apelujemy o przestrzeganie reżimu sanitarnego

W związku z rosnącą ilością zakażeń i wejściem w strefę czerwoną przypominamy o konieczności noszenia maseczek oraz utrzymywania dystansu. Apelujemy o dostosowanie się do wytycznych oraz przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu w okresie pandemii.

Przypominamy, że do przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe.

 

Uwaga!

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń w naszym regionie, zwracamy się z prośbą do Rodziców aby w przypadku podejrzenia zakażenia, któregoś z domowników lub kontaktu domownika z osobą zakażoną – pozostawili dziecko w domu.

Informujemy, że obecnie w naszym przedszkolu mają miejsce pojedyncze przypadki kwarantanny przedszkolaków z uwagi na zachorowanie rodzica. Z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pruszkowie uzyskaliśmy informację, że tego typu sytuacje nie wymagają wszczynania procedury związanej z ograniczaniem funkcjonowania placówki.

W przypadku zakażenia u dziecka lub pracownika będą wdrożone opracowane procedury, o czym  Państwo będą niezwłocznie informowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, że obecnie w naszym przedszkolu ma miejsce przypadek kwarantanny całej grupy.

Z naszej strony dokładamy wszelkich starań,  aby pobyt dzieci w przedszkolu był bezpieczny. Codziennie przeprowadzane są dezynfekcje wszystkich użytkowych pomieszczeń przedszkola oraz zabawek i sprzętów z których korzystają dzieci. W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu dbamy o częste mycie rąk i bacznie obserwujemy stan zdrowia dzieci.

Serdecznie dziękujemy Państwu, za współpracę oraz odpowiedzialną postawę.

Dziękujemy rodzicom, którzy w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów pozostawiają dziecko w domu oraz informują nas o zaistniałych podejrzeniach, nadzorze epidemicznym nałożonym przez sanepid i kwarantannach Państwa i członków rodzin.

NOWE ZASADY OBEJMOWANIA OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ

Informujemy, że  wg nowych przepisów w przypadku kontaktu dziecka z pracownikiem przedszkola zakażonym covid-19 obowiązkowa kwarantanna obejmuje tylko dzieci, które miały z nim kontakt. Rodziców oraz inne osoby zamieszkujące z dzieckiem kwarantanna nie obowiązuje.