Aura Eko Projekt edukacyjny

„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”
—————————————————————————————–

Informacja dla Rodziców dzieci i Partnerów projektu edukacji ekologicznej
Uprzejmie informujemy, że w ramach edukacji ekologicznej, w pruszkowskich przedszkolach
od dnia 25 kwietnia do dnia 16 września 2022 roku będzie realizowany projekt
edukacyjny:
„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”
Nadzór nad projektem sprawują AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań
S.A. i AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz
Wydział Edukacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa. W projekcie weźmie
udział ok. 2000 dzieci z pruszkowskich przedszkoli w wieku od 3 do 6 lat.
Celem projektu jest:
1. Przybliżenie dzieciom terminu „ŚRODOWISKO” oraz zależności pomiędzy działalnością
człowieka a środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska
i zdrowia człowieka ze strony zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (ZSEE).
2. Przybliżenie dzieciom terminów ZUŻYTY SPRZET ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
oraz ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY PRZENOŚNE oraz sposobów zmniejszenia
zagrożenia dla nich samych, ich najbliższych i środowiska.
3. Kształcenie umiejętności zabawy-pracy w grupie rówieśniczej i współdziałania z dorosłymi.
4. Istotne zmniejszenie ilości zużytych baterii w odpadach komunalnych poprzez aktywizację
środowiska (domowego, rówieśniczego, lokalnego) dzieci.
Podstawowymi treściami projektu są:
1. Zależności między człowiekiem i środowiskiem.
2. Dlaczego zużyte baterie są uznawane za niebezpieczny odpad?
3. Co to jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i dlaczego uznawany jest jako odpad
mogący być niebezpiecznym?
4. Jakie są rodzaje zagrożeń ze strony elektroodpadów dla środowiska i człowieka?
5. W jaki sposób możemy minimalizować negatywny wpływ ZSEE i zużytych baterii na
środowisko i zdrowie człowieka?
6. Jak poznać, że zużyte urządzenie jest elektroodpadem?
7. Co się dzieje ze zebranymi na zbiórkach elektroodpadami i zużytymi bateriami, a co się
dzieje ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami, które nie
trafiają na zbiórkę.
Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w formie konkursu między przedszkolami.
Integralną częścią projektu jest zbiórka zużytych baterii i akumulatorów przenośnych do
specjalnych pojemników dostarczonych przez AURAEKO, które będą znajdowały się
w wyznaczonych miejscach w każdym przedszkolu biorącym udział w projekcie.

„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”
—————————————————————————————–

W okresie od dnia 25 kwietnia do dnia 16 września 2022 roku, odprowadzając dziecko
do przedszkola, można oddać każdą ilość zużytych baterii i akumulatorów
przenośnych (uwaga: termin akumulatory przenośne nie oznacza akumulatorów
samochodowych).
Przeszukajmy nasze ukochane szafki, biurka, szuflady i regały w poszukiwaniu zużytych
baterii i akumulatorów, które pozostając w domu trują domowników, a dostając się na
wysypisko komunalne zatruwają ziemię, wodę i powietrze. Wesprzyjmy projekt jako dorośli,
których postawa jest tak ważna dla naszych dzieci. „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym
na starość trąci” – znane polskie porzekadło – daje szanse na przekazanie wiedzy,
uzyskanie umiejętności unikania zagrożeń dla Waszych dzieci dla Was i środowiska.
Konkurs przewiduje nagrody dla trzech przedszkoli, które uzyskają najwyższy wynik zbiórki
w przeliczeniu na 1 dziecko.
Baterie po zużyciu, kiedy leżą latami w różnych zakątkach mieszkań lub na składowisku
odpadów komunalnych, tracą swą hermetyczność i uwalniają wiele toksycznych substancji.
Nie mogą leżeć ani w domu, ani też trafić na składowisko odpadów komunalnych, bo
pierwiastki takie jak kadm, rtęć, nikiel i lit przenikają do gleby i wód podziemnych, zatruwając
nasze środowisko.
Sama wiedza merytoryczna i prawna o problemie to za mało. Nawet znając główne
zależności i statystyki oraz ustawy i rozporządzenia, nie zmienimy rzeczywistości. Potrzebne
są jeszcze umiejętności i postawy, których zdobywanie i kształtowanie wymaga czasu, gdyż
są to kompetencje, które zdobywa się w procesie uczenia się, a ten jak wiadomo trwa
u człowieka długo. Dlatego edukację w tym zakresie należy rozpoczynać już w przedszkolu.
Produktów oznaczonych tym znakiem nie można wyrzucać do odpadów komunalnych.
CHRONIĄC ŚRODOWISKO, CHRONISZ SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH