Komunikat

Drodzy Rodzice!

 

Ministerstwo Edukacji, któremu podlegamy zobligowało nas do uruchomienia placówek oświatowych. Próbę przywrócenia normalności rozpoczynają wybrane przedszkola na terenie kraju. Musimy jednak pamiętać, że jest to PRÓBA, żadna placówka nie powraca do normalnego funkcjonowania.

Obecnie dyrektorzy przedszkoli publicznych w porozumieniu z organem prowadzącym przygotowujemy się do otwarcia placówek na terenie Pruszkowa. Planowane uruchomienie i przyjęcie dzieci przypada na dzień 25 maja br.

Według wskazań Ministra Edukacji Narodowej głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy musimy się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, prosimy tego nie robić.

Na ten moment zbieramy informację- kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup, które nie mogą być liczniejsze niż 12 dzieci.

Chęć zgłoszenia dziecka przekazują Państwo w formie elektronicznej przez wypełnienie wniosku i oświadczenia oraz odesłanie skanów dokumentów na adres mailowy grupy przedszkolnej. Adresy mailowe grup znajdują się na stronie internetowej przedszkola.

Zgłoszenia przyjmujemy od 12 do 18 maja br. Dnia 20 maja br. otrzymają Państwo drogą elektroniczną odpowiedź czy dziecko zostało przyjęte do przedszkola na czas trwania epidemii Covid-19.

W kolejnych dniach zostaniecie Państwo zapoznani ze zmianami organizacyjnymi, procedurami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Rodzice, którzy nie są zainteresowani oddaniem dziecka do przedszkola w tym czasie proszeni są o pisemną deklarację drogą elektroniczną na adres grupy przedszkolnej.

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pruszkowie

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

zamieszczamy dokumenty i procedury związane z przywróceniem pracy przedszkola od dnia 25.05:

  • wniosek
  • oświadczenie
  • procedura bezpieczeństwa
  • procedura postępowania na wypadek zakażenia
  • procedura pierwszeństwa przyjęć dzieci do placówki

OŚWIADCZENIE RODZICA

wniosek-o-zapewnienie-opieki – PM 13

Zał. 1 Procedura bezpieczeństwa COVID – 19 – PM 13

Zał. 2 Procedura na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19-1

Załącznik 3 – Procedura pierwszeństwa przyjęć PM 13

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI W PRUSZKOWIE

Szanowni Państwo,
30 kwietnia przekazałem informację dotyczącą nieotwierania żłobków i przedszkoli 6 maja 2020 roku.
Po tygodniu intensywnej pracy i po odbytej dzisiaj videokonferencji z udziałem dyrektorów żłobków i przedszkoli, której tematem przewodnim był stopień przygotowania poszczególnych placówek do funkcjonowania w nowej sytuacji, podjęliśmy decyzję, że otwarcie pruszkowskich placówek nastąpi nie wcześniej niż 25 maja 2020 r.

Nasze placówki spełniają wszystkie wymogi, jednak sytuacja epidemiczna cały czas nie jest stabilna, dlatego też, biorąc również pod uwagę napływające do nas wiadomości od rodziców i opiekunów dzieci, nie otwieramy placówek w najbliższym tygodniu.
Z informacji, które przekazywane są przez Ministra Edukacji wynika, że również 25 maja 2020 r. możemy spodziewać się otwarcia klas I – III w szkołach podstawowych. Procedury, które teraz wdrażamy zostaną również wykorzystane przy ewentualnym otwarciu klas młodszych.
W pełni rozumiem potrzeby i oczekiwania związane z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi, jednakże kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza. Decyzję o otwarciu placówek pozostawiono samorządom i to na nas i na dyrektorach spoczywa odpowiedzialność za podjęte działania, dlatego też wszystkie decyzje, które podejmuję zmierzają w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników tych placówek, a także ich rodzin.

Z poważaniem,
Paweł Makuch
/-/
Prezydent Miasta Pruszkowa

Kartka dla medyka.

Kartka dla Medyka – przedszkolaki z grupy II wzięły udział w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” w Akcji „SERCE DLA MEDYKA”. Dzieci podziękowały Służbie Zdrowia za codzienną pracę na rzecz zdrowia wszystkich. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji na ten temat:

KartkaDlaMedykaPrezentacja5(1)

Do góry