Owoce i warzywa

Dzieci z grupy I H przyniosły do przedszkola owoce i warzywa. Rozmawialiśmy o kształtach, kolorach, sposobach spożywania , gdzie rosną owoce a gdzie warzywa. Na zakończenie przedszkolaki ze swoich darów zrobiły soki, które smakowały przepysznie.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Październik 2021, grupa I H

 1. Krąg tematyczny: Warzywa i Owoce

 • Rozwijanie logicznego myślenia.

 • Rozwijanie zmysłu dotyku i węchu.

 • Rozwijanie umiejętności liczenia

 • Rozwijanie umiejętności tolerancji wobec innych różniących się kolorem skóry , pochodzeniem, narodowością

 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego przez przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów

 1. Krąg tematyczny: W naszej grupie
 • Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego

 • Rozwijanie poczucia rytmu

 • kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania

 • Nauka empatii w stosunku do innych osób

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć

 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych

 • Kształtowanie umiejętności wspólnej i zgodnej zabawy

 1. Krąg tematyczny: Co nam dają drzewa
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji; rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych i fizycznych i przyrodniczych

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

 • Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego

 • Wnioskowanie na temat przyrody w najbliższym otoczeniu na podstawie przedstawionych elementów

 1. Krąg tematyczny: Przygotowanie do zimy
 • Utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech zimy

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby i życzliwego stosunku do samego siebie

 • Reagowanie na ustalone sygnały

 • Zapoznanie z dziełami sztuki, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

 • Rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej.

 • Wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy

 • Podejmowanie obserwacji przyrodniczych dotyczących życia zwierząt występujących w najbliższym środowisku

Dzień chłopaka

Chłopcy mają dziś swoje święto, dlatego w naszej grupie dużo się dzisiaj działo. Dziewczynki zaśpiewały 100 lat dla swoich kolegów i wręczyły im dyplomy Super Chłopaka. Było też dużo zabawy i wspólne zawody sportowe. Cieszymy się, że mamy takich fajnych chłopców w naszej grupie i życzymy im wszystkiego najlepszego w dniu ich święta.

Podróż do prehistorii

Podróż do prehistorii to temat wczorajszych zajęć. Dzieci obejrzały film dydaktyczny o tym, jak kiedyś żyły dinozaury. Przez chwilę zamieniły się w paleontologów szukając szczątek dinozaurów, uczestniczyły także w wybuchu wulkanu.

Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka

Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka, to bardzo ważne święto w naszym przedszkolu. Stając na wysokości zadania, w grupie I H zostały zorganizowane liczne konkursy, zabawy i tańce aby ten dzień ,jak najbardziej pozostał w pamięci naszych podopiecznych.

Państwowa Straż Pożarna

W dniu dzisiejszym przedszkolaki z oddziału przy ul. Helenowskiej odwiedziły Państwową Straż Pożarną w Pruszkowie. Dzieci zapoznały się z funkcją , jaką pełni Straż Pożarna, kiedy wzywamy pomocy i pod jakim numerem telefonu. Przedszkolaki zapoznały się ze sprzętem potrzebnym  w różnych sytuacjach oraz strojem strażaka. To była wycieczka pełna atrakcji i pozytywnych emocji.