Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Czerwiec 2022

Krąg tematyczny: Święto dzieci

uświadomienie dzieciom, że są osoby i miejsca, z którymi i w których mogą czuć się bezpiecznie

zachęcanie do nazywania i opisywania własnych emocji

stwarzanie okazji do mówienia o sobie i budowania pozytywnego obrazu samego siebie

powtórzenie i utrwalenie informacji o prawach i obowiązkach dzieci

zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny społecznie

Krąg tematyczny: Egzotyczne kraje

poznanie elementów kultury różnych krajów świata

wspieranie w budowaniu postawy opartej na szacunku i otwartości wobec osób z innych kręgów kulturowych

rozbudzanie w dzieciach ciekawości poznawczej i chęci poznawania otaczającego świata

utrwalenie umiejętności wskazywania na mapie i globusie położenia Polski

zapoznanie z wyglądem Ziemi na podstawie modeli płaskich i przestrzennych

poznanie charakterystycznych elementów wybranych krajów podczas zajęć i zabaw

rozwijanie ciekawości poznawczej oraz uwrażliwianie na piękno i różnorodność naszej planety

Krąg tematyczny: Obserwacje przyrody

rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i zachęcanie do troski o środowisko

zapoznanie z oznakami nadchodzącego lata

zachęcanie do obserwowania letniej przyrody i budzenie ciekawości poznawczej

zapoznanie z wybranymi owocami sezonowymi

odkrywanie znaczenia wody w przyrodzie

doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi

Krąg tematyczny: Bezpieczne i Wesołe wakacje

zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, na podstawie utworów literackich, ilustracji

doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej

umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem

budowanie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na nadejście wakacji

poznawanie strategii w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

Krąg tematyczny: W morskich głębinach

wskazywanie na mapie wybranych elementów

poznanie wybranych zwierząt żyjących w morzach i oceanach

zdobywanie wiedzy na temat latarni morskich

słuchanie legend związanych z morzem

poznanie różnych gatunków soli i jej zastosowania

zdobywanie wiedzy na temat statków morskich

Sensoplastyka

Doświadczanie wielozmysłowe, uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej oraz współdziałanie w zespole ma ogromny wpływ na rozwój dzieci nie tylko w wieku przedszkolnym. Dlatego w grupie I H. odbyły się pierwsze zajęcia Sensoplastyka ®. Wspólna zabawa pobudziła wyobraźnię dzieci i sprawiła im bardzo dużo radości przy okazji rozwijając każda sferę dziecka.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na m-c: kwiecień

Grupa I H

Temat: Co to znaczy eko

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • zachęcanie do podejmowania działań proekologicznych w sytuacjach życia codziennego
 • zapoznanie z procesem segregowania śmieci oraz ich przetwarzania
 • wdrażanie do oszczędzania wody i energii elektrycznej
 • rozwijanie ciekawości poprzez polisensoryczne stymulowanie procesów poznawczych
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie

Temat: Kraina bajki i baśni

 • dostarczanie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu

 • kształtowanie empatii i życzliwego nastawienia do siebie i innych
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu emocji i wczuwania się w emocje innych
 • zachęcanie do analizy własnych zachowń i podejmowanych decyzji z uwzględnieniem norm społecznych
 • stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy i współdziałania z innymi dziećmi

Temat: Wielkanocna radość

 • rozwijanie zainteresowania literaturą polską jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń
 • zachęcanie do samodzielnego podejmowania czynności porządkowych i higienicznych
 • doskonalenie sprawności dłoni poprzez wykonywanie prostych prac manipulacyjnych
 • tworzenie warunków do przeżywania okresu świątecznego w sposób świadomy
 • tworzenie atmosfery radosnego oczekiwania na czas spędzony w gronie najbliższych osób
 • zapoznanie z wybranymi tradycjami związanymi z Wielkanocą
 • aktywne uczestniczenie w świątecznych przygotowaniach

Temat: Zwierzęta domowe i hodowlane

 • dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych
 • zachęcanie do kontaktów ze zwierzętami i czerpania satysfakcji z tworzenia relacji między dzieckiem a pupilem
 • rozbudzenie dziecięcej empatii w stosunku do zwierząt
 • uwrażliwienie na potrzeby zwierząt domowych
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad
 • stwarzanie okazji do okazywania sympatii innym

Tego się uczymy w kwietniu

Tego się uczymy w m-c kwietniu

Gr. I H

Wiersz ,,Wiosna” –J. Brzechwa

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana.
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana.
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:
– Zaczynamy wiosenne porządki.

Skoczył wietrzyk zamaszyście,
poodkurzał mchy i liście.
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek
powymiatał brudny śnieżek.

Piosenka „Wkrótce wiosna” sł. B. Lewandowska

Pierwszy obudził się pierwiosnek,

potem chochoły spadły z róż,

skowronek śpiewem wołał wiosnę,

żeby na pole przyszła już.
Refren:
Bo zima , bo zima każdemu obrzydła,

niech słońce da jej pstryczka w nos,

niech wiosnę, niech wiosnę przyniosą,

bociek, jaskółka, szpak i kos.

Światowy Dzień Zespołu Downa

Światowy Dzień Zespołu Downa to dzień, w którym rozmawialiśmy o tolerancji, o tym, że wszystkie dzieci mimo tego, że różnią się wyglądem, tak naprawdę są takie same. Lubią tańczyć, śpiewać, jeść lody, chodzić do przedszkola i robić dużo fajnych rzeczy. Przede wszystkim jednak wszystkie dzieci chcą się dobrze czuć w swojej grupie, mieć przyjaciół i miło spędzać z nimi czas. Solidaryzując się z dziećmi i osobami dorosłymi z Zespołem Downa wykonaliśmy wspólny plakat a na naszych stopach królowały dzisiaj kolorowe skarpetki.

Tego się uczymy w marcu

Tego się uczymy – Marzec 2022

,,W marcu”

Raz śnieg pada, a raz deszczyk
Na jeziorze lód już trzeszczy
Błękit nieba lśni w kałuży
Bałwan w słońcu oczy mruży
Koniec zimy
Przerwa. Dzwonek
To nie dzwonek. To skowronek.

Suchorzewska Iwona

 

,, Kle, kle boćku”

Kle, kle boćku, kle, kle.
Witaj nam bocianie.
Łąka ci szykuje,
łąka ci szykuje
żabki na śniadanie. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Usiądź na stodole.
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
gniazdo w starym kole. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Witamy cię radzi.
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz
wiosnę nam prowadzisz. (bis)