Dzień Drzewa w grupie III H

Dzień Drzewa w grupie III H.

Dzieci słuchały opowiadania „Prośba drzewa”, ustalały zasady, jak dbać o środowisko i wykonały prace plastyczne „Jesienne drzewo” w różnych technikach.

Tego się uczymy w październiku

TEGO SIĘ UCZYMY W PAŹDZIERNIKU GRUPA IIIH

 

Małgorzata Strzałkowska

Zielony, żółty, rudy, brązowy

 

Zielony, żółty, rudy, brązowy–

jesień uderza mi już do głowy!

Z radością witam jesienne chłody

i rynny pełne spienionej wody!

Z radością witam jesienne pluchy,

jesienne wichry i zawieruchy!

Nareszcie jesień! Nareszcie słota!

Strumienie deszczu i góry błota,

długie wieczory, kasztany, chmury,

żołędzie, liście, mgły i kaptury!

Wyciągam z szafy stos rękawiczek,

kalosze, beret, ciepły szaliczek

i skacząc sobie poprzez kałuże,

pędzę przywitać jesienne burze!

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Październik 2021 Grupa III H

Krąg tematyczny „Zaczarowana jesień”

• dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

• współpraca z rówieśnikami, przestrzeganie zasad w grupie

• rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem

• rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wyodrębnianie głoski w nagłosie „m”

• rozwijanie umiejętności manualnych

• klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, identyfikacja zapisu cyfry 2

• wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców

• wykonywanie doświadczeń z użyciem soku z czerwonej kapusty

Krąg tematyczny „Jak dobrze być razem

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

• kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni

• doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

• rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych

• wprowadzenie w świat wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

• doskonalenie kompetencji matematycznych

Krąg tematyczny „W koronach drzew”

• utrwalanie zasady właściwego zachowania się podczas spacerów

• doskonalenie sprawności grafomotorycznej poprzez różne techniki plastyczne

• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zjawisk charakterystycznych dla jesieni

• wzbogacanie wiedzy przyrodniczej: gatunki drzew, zwierzęta, obserwacje

• rozwijanie sprawności malej i dużej motoryki

•doskonalenie umiejętności matematycznych, szacowanie „na oko”

Krąg tematyczny „Jesienne kołysanki”

• udział w zabawach konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

• rozwijanie sprawności fizycznej i prawidłowej postawy ciała

• doskonalenie poprawnego chwytu pisarskiego podczas rysowania, malowania i kreślenia

• dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich życzliwość i troskę

• stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy

• poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych

• doskonalenie analizy i syntezy sylabowej

• kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, tworzenia rytmów

Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka

20 września to wyjątkowe święto dla naszych dzieci Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to jest bardzo ważne gdyż przyczynia się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Na zdjęciach widać ogromną radość dzieci poprzez nazywanie umiejętności pracy i zabawy w zespole oraz wykazywanie się pomysłowością.

Państwowa Straż Pożarna

W dniu dzisiejszym przedszkolaki z oddziału przy ul. Helenowskiej odwiedziły Państwową Straż Pożarną w Pruszkowie. Dzieci zapoznały się z funkcją , jaką pełni Straż Pożarna, kiedy wzywamy pomocy i pod jakim numerem telefonu. Przedszkolaki zapoznały się ze sprzętem potrzebnym  w różnych sytuacjach oraz strojem strażaka. To była wycieczka pełna atrakcji i pozytywnych emocji.