Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

LUTY 2022

Krąg tematyczny: Znamy różne sklepy

zapoznanie się z nazwami sklepów: spożywczy, obuwniczy, księgarnia, meblowy, spożywczy, z ubraniami, z zabawkami itp…

– poznanie i właściwe dopasowywanie asortymentów do poszczególnych sklepów

– ustalanie ciężkość towarów oraz porównywanie ich wagi słowami: ciężki, lekki, cięższy, lżejszy, najcięższy

– określam długość przedmiotów za pomocą stóp i kroków

– rozwijanie słownictwa i logicznego myślenie poprzez określanie co i gdzie należy kupić w różnych sytuacjach życiowych np.: gdy gotuję zupę, urządzam pokój, wybieram się do przedszkola, robię przyjęcie urodzinowe, gotuję kompot wieloowocowy itp…

Krąg tematyczny: Zimowa wyprawa

– zapoznanie ze sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu

budowanie doświadczeń związanych z orientacją w przestrzeni oraz orientacją na kartce

stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie rozumienia własności liczb

stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie stałości masy

rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego poprzez zabawy logopedyczne

zachęcanie do wypowiadania się, budowania kilku zdaniowych wypowiedzi na określony temat

Krąg tematyczny: Karnawałowe zabawy

zapoznanie z tradycjami okresu karnawałowego

rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy rozwijające wyobraźnię

tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez udział w zabawach z liczeniem, tworzeniem zbiorów

rozwijanie sprawności zmysłów wzroku, słuchu i dotyku

kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

rozwijanie umiejętności językowych poprzez twórcze zabawy słowne

Krąg tematyczny: Nasza Wisła

poznanie fizycznej mapy Polski

poznanie wybranych legend związanych z polskimi miastami

zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt zamieszkujących Wisłę i jej okolice

zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

kształtowanie umiejętności matematycznych

Kosmiczna podróż

Dzieci z grupy III wykonały farbami plakatowymi makietę rakiety, malując marzyliśmy wszyscy o podróży w Kosmos.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ 2022r.

GRUPA III

Temat kompleksowy: „Kosmos pełen gwiazd”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

poznawanie zastosowań globusa

poznawanie następstwa dnia i nocy

uczestniczenie w eksperymentach

nazywanie poszczególnych części dnia

nazywanie planet Układu Słonecznego

nazywanie obiektów w przestrzeni kosmicznej

uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych

ćwiczenie sprawności manualnej

Temat kompleksowy: „Zimowy krajobraz”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

poznawanie charakterystycznych cech zimy

klasyfikowanie przedmiotów ze względu na podaną kategorię

formułowanie wypowiedzi, odpowiadanie na pytania

uczestniczenie w eksperymentach, poznawanie właściwości śniegu i lodu

poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu

przeliczanie przedmiotów w dostępnym zakresie

poznawanie liczebników głównych

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem.

Temat kompleksowy: „Czas z babcią i dziadkiem”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

słuchanie w skupieniu wierszy i opowiadań

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

rozumienie pojęcia „para”

klasyfikowanie przedmiotów

porównywanie długości

rozwiązywanie zagadek sensorycznych

uczenie się wiersza na pamięć

poznawanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów domowych

rozwijanie kreatywności poprzez wykonywanie prac plastycznych

Temat kompleksowy: „Dawne zawody”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

poznawanie różnych zawodów

wzbogacanie słownictwa

rozwiązywanie zagadek obrazkowych i słownych

dobieranie butów do odpowiednich warunków pogodowych oraz pory roku

poznawanie przedmiotów używanych w kuchni dawniej i dziś

doskonalenie wrażliwości słuchowej

Tego się uczymy w grudniu

TEGO SIĘ UCZYMY W GRUDNIU

GRUPA III

Kolęda „Wśród nocnej ciszy”

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana
Czym prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana

Kolęda „Przybieżeli do Betlejem”

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Chwała na wysokości…

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.

Chwała na wysokości…

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

GRUDZIEŃ 2021

GRUPA III

Krąg tematyczny : W teatrze

zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu własnego ciała i otaczającego świata

zachęcanie do podejmowania zabaw z nazywaniem, rozpoznawaniem i naśladowaniem emocji

poznanie zasad kulturalnego zachowania się w teatrze

rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy teatralne, naśladowcze, dramowe, improwizacje ruchowe , wcielanie się w rolę

zapoznanie z elementami charakterystycznymi dla teatru

stwarzanie możliwości rozwijania twórczej ekspresji teatralnej

rozwijanie słownictwa związanego z teatrem

umuzykalnianie poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek

Krąg tematyczny: Kuchenne ciekawostki

zapoznanie z piramidą żywienia i rozbudzanie świadomości żywieniowej dzieci, poznanie właściwych nawyków żywieniowych

wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole

zapoznanie z różnymi rodzajami produktów spożywczych oraz ich właściwości

stwarzanie warunków do doświadczania świata za pomocą wszystkich zmysłów

rozwijanie słownictwa związanego z produktami, przedmiotami i procesami kuchennymi

zapoznanie z zawodem kucharza

podejmowanie praktycznych czynności kulinarnych, zachęcanie do podejmowania zabaw z gotowaniem

Krąg tematyczny: Święta za pasem

tworzenie warunków do przeżywania w sposób świadomy okresu świątecznego

poznawanie tradycji rodzinnych i regionalnych

zachęcanie do planowania i realizowania zaplanowanych działań

stwarzanie możliwości do poznania pojęć związanych z upływem czasu

rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku

nabywanie doświadczeń w zakresie mierzenia długości

Krąg tematyczny: Krok w Nowy Rok

zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów

wdrażanie do punktualności

zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu

kształtowanie umiejętności posługiwania się relacjami czasowymi na podstawie doświadczeń

zapoznanie ze sposobami odmierzania czasu

poznanie i utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy

rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy językowe