Spacer w poszukiwaniu jesieni

Korzystając z pięknej pogody, przedszkolaki z gr.IV wybrały się na spacer do pobliskiego parku. Wśród pięknych kolorów liści odnalazły ślady jesieni.

Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka

W grupie IV Dzień Przedszkolaka obfitował w dobrą zabawę. Dyskoteka z DJ Miki, zabawy chustą animacją, balonem czy bańkami mydlanymi sprawiły dzieciom dużo radości. Wszystkim przedszkolakom z okazji ich święta życzymy samych radosnych dni i wielu sukcesów.

Dni otwarte

Uprzejmie informujemy, że Dni Otwarte w grupie IV  będą odbywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17.30.

Tego się uczymy we wrześniu

TEGO SIĘ UCZYMY WE WRZEŚNIU

 

W PRZEDSZKOLU ”- RYMOWANKA

 

Idziemy do przedszkola, przedszkole już nas woła.

Lalki, misie, klocki lego a więc rękę daj kolego!

Poskaczemy, pośpiewamy, dobry humor tutaj mamy.

 

DO PRZEDSZKOLA”- PIOSENKA

 

Rano budzę się, jaki piękny to czas,

słońce wstało już, a więc pora wstać.

Szybko myję się, jem śniadanie i już

gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.

 

Ref.: Do przedszkola, do przedszkola,

jak cudownie tutaj co dzień mija czas.

Do przedszkola, do przedszkola,

o tym już od rana marzy każdy z nas.

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc wrzesień

Temat kompleksowy: Jak dobrze spotkać się w przedszkolu.

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
 • Integrowanie grupy
 • Zapoznanie się z organizacją kącików i pomieszczeń w sali
 • Utrwalenie zasad dobrego zachowania
 • Utrwalenie zwrotów grzecznościowych
 • Powtórzenie i utrwalenie zasad obowiązujących w grupie
 • Opracowanie kodeksu grupowego
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej
 • Budowanie poczucia własnej wartości

Temat kompleksowy: Letnie wspomnienia

 • Rozwijanie umiejętności płynnego wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała
 • Podejmowanie działań plastyczno-konstrukcyjnych
 • Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów względem siebie
 • Utrwalenie cech charakterystycznych poszczególnych regionów w kraju

Temat kompleksowy: Bezpieczna droga do przedszkola

 • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas drogi do przedszkola
 • Utrwalenie podstawowych zasad pieszego i kołowego ruchu drogowego
 • Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego obserwowania
 • Utrwalenie nazw środków komunikacji lądowej, powietrznej i wodnej
 • Rozwijanie sprawności manualnej

Temat kompleksowy: Nadeszła jesień

 • Zachęcenie do obserwacji środowiska przyrodniczego
 • Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenek
 • Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie mowy