Tego się uczymy w grudniu

Czego się uczymy?

Grudzień

Piosenka „Wszystkie dzieci Mikołaja kochają”

Wszystkie dzieci Mikołaja kochają,

Wszystkie dzieci na niego czekają,

Moc prezentów każdemu przyniesie,

Każde dziecko z prezentów się cieszy.

A Mikołaj, choć siwą ma brodę,

To wśród dzieci wciąż czuje się młodo,

Wszystkie głaszcze po twarzach,

Prezentami obdarza

I o każdym pamięta w te święta.

Wiersz „Zaczarowane drzewko” M.Terlikowska

Choinka proszę pana
jest chyba zaczarowana,
bo zaraz wszystko odmienia:
było szaro, a ona wchodzi do domu –
zielona i spełnia marzenia.
Choinka – niby królewna
taka zielona i srebrna,
taka czerwona i złota.
A pod nią – nasze marzenia:
Lalka dla Mani i miś dla Henia,
nawet piłeczka dla kota.
Dobrze się bawić przy świeczkach,
tu miś, tu kot, tu laleczka.
I spać nam nikt jeszcze nie każe.
Choinka, proszę pana
choinka zaczarowana –
drzewko spełnionych życzeń.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Grudzień

Krąg tematyczny 1 Moja rodzina

 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „D”, „d”

 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

 • wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)

 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół)

 • zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji

 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania

 • poznanie obrazu graficznego liczby 8

  Krąg tematyczny 2 Jak być dobrym dla innych?

 • kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”

 • kształtowanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy na tematy bliskie dzieciom

 • poznanie drukowanej i pisanej litery „y”

 • kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest

 • utrwalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów i stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo

 • uwrażliwienie na potrzeby innych

  Krąg tematyczny 3 Boże Narodzenie

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych

 • rozwijanie sprawności manualnych

 • wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób

 • utrwalenie poznanych liter

 • doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek oraz recytowania poznanych wierszy

 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

  Krąg tematyczny 4 Projekt: Przyjaźń

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych,

 • rozumienie znaczenia wszystkich emocji (przyjemnych/nieprzyjemnych) towarzyszących różnym sytuacjom,

 • rozwijanie koncentracji uwagi i mowy,

 • rozwijanie sprawności manualnej,

 • rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą komunikatów werbalnych,

 • rozwijanie pracy w zespole oraz wyobraźni i ekspresji twórczej,

 • uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,

 • integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

W ramach realizacji projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej przedszkolaki z grupy  IV, V, VI, VII i II H odwiedziły Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie. Główną bohaterką filmu była Basia. Po obejrzeniu odcinków serialu odbyła się prelekcja na temat przyjaźni.

 

Warsztaty pszczelarskie

Warsztaty pszczelarskie

8 listopada grupa V brała udział w warsztatach pszczelarskich. Przedszkolaki w trakcie zajęć dowiedziały się wiele o życiu pszczół. Dzieci mogły zobaczyć jak wygląda ul i strój pszczelarski. Wykonały również świece z wosku pszczelego, a na koniec zajęć otrzymały dyplomy w podziękowaniu za aktywny udział w warsztatach.

Tego się uczymy w listopadzie

TEGO SIĘ UCZYMY W LISTOPADZIE GR V

Wiersz

Władysław Bełza

Katechizm polskiego dziecka

— Kto ty jesteś?

— Polak mały.

— Jaki znak twój?

— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?

— Między swemi.

— W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.

— Czem ta ziemia?

— Mą Ojczyzną.

— Czem zdobyta?

— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?

— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?

— Oddać życie.

 

 

Pieśń o wodzu miłym

Jedzie, jedzie na Kasztance, na Kasztance, Siwy strzelca strój! /Hej, hej! Komendancie, Miły wodzu mój!/bis

Gdzie Twój mundur generalski, generalski, Złotem wyszywany? /Hej, hej! Komendancie. Miły wodzu mój!/bis

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC

LISTOPAD GR V

Krąg tematyczny 1: „Poznajemy świat wokół nas ”

 • wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką
 • kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny)
 • wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „T”, „t”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (typu: 2 i 3 ile to?; bez wprowadzenia pojęć „dodawanie” i „odejmowanie”)
 • wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej

 

Krąg tematyczny 2: „Jestem Polką, jestem Polakiem

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
 • kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej
 • rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski
 • wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „L”, „l”
 • kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu
 • rozwijanie umiejętności liczenia

 

Krąg tematyczny 3: „Dawno, dawno temu w Polsce ”

 • kształtowanie uczuć patriotycznych
 • zaznajamianie z miejscami (Kraków, Warszawa, Toruń), postaciami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju
 • rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • rozwijanie logicznego myślenia przez odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „U”, „u”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • poznanie obrazu graficznego liczby 6

 

Krąg tematyczny 4: „Niesamowita podróż w czasie”

 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności
 • kształtowanie poczucia czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś.
 • wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „K”, „k”
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • poznanie obrazu graficznego liczby 7