Projekt edukacyjny „Dziś są Twoje urodziny” 2021/2022

Projekt edukacyjny „Dziś są Twoje urodziny” jest adresowany do wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 13. Powstał z myślą o dzieciach obchodzących urodziny.
Dla upamiętnienia tego jakże ważnego dla nich dnia powstały:

• radiowęzeł przedszkolny został wykorzystany do wyemitowania audycji składającej się z życzeń kierowych do jubilata oraz specjalnej piosenki urodzinowej,
• laurki rysowane przez dzieci z grupy,
• przywileje przynoszenia zabawek do przedszkola, słodyczy w ramach poczęstunku, oraz przywilej bycia w pierwszej parze, czy funkcja dyżurnego w dniu urodzin.

 

Główne cele dydaktyczno – wychowawcze:

– indywidualizacja – dziecko w centrum uwagi innych dzieci i nauczyciela
– poprawa samooceny dziecka
– rozwijanie empatii
– otaczanie jubilata szczególną troską i zainteresowaniem w dniu urodzin
– sprawianie przyjemności koledze w dniu jego urodzin
– rozwijanie pewności siebie i poczucia, że jest się ważnym dla innych
– pokonywanie nieśmiałości
– wdrażanie do dzielenia się z innymi swoimi zabawkami
– rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych dzieci podczas rysowania laurek

Realizacja celów wychowawczo – dydaktycznych według podstawy programowej:
– kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
– wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec
– wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne

Przebieg:

W dniu urodzin dziecko ok godz. 9 zostaje zaproszone przez nauczycielkę do koła, stoi na środku

• dzieci wysłuchują audycji ( życzenia, sto lat, piosenka urodzinowa)
• dziecko – jubilat rozdaje cukierki w ramach poczęstunku
• dzieci rysują laurki, nauczycielka składa je w całość, tworzy urodzinową książeczkę ze stroną tytułową
– dziecko – jubilat jest w centrum uwagi: może stać w pierwszej parze, być dyżurnym
– przynosi zabawki, dzieli się nimi z innymi dziećmi

Środki dydaktyczne:
tekst życzeń – czytany przez nauczycielkę z grupy VI, płyta CD z piosenką urodzinową,
książeczka urodzinowa złożona z laurek przygotowanych przez dzieci, zabawki, korona dla jubilata

teksty:

Życzenia

Dzisiaj Wasze (Twoje) urodziny
a więc wszyscy Wam życzymy:
do zabawy mnóstwo siły
żeby każdy dzień był miły..
sto prezentów i buziaków
aut, lal, klocków i pluszaków
i uśmiechu wesołego
i wszystkiego, wszystkiego najlepszego!

Raz w roku – piosenka urodzinowa

Ref: Sto lat, sto lat urodziny masz
Sto lat, sto lat baw się z nami baw
Sto lat, sto lat cukierkowy świat
Lody, balony, hurra!

Dzisiaj Twoje urodziny
Każdy już od rana wie
Kwiaty, ptaki i motyle
One też szykują się

Dzisiaj tort szykuje mama
DJ Miki gra od rana
Tata dziś za Ciebie sprząta
Pies goni kota Bąbla

Babcia, dziadek i sąsiadka
Pan dozorca, sprzedawczyni
koleżanki i koledzy wiedzą
że to Twoje urodziny

Prowadzenie: Małgorzata Grzybowska i Małgorzata Bułkowska- Zaręba

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022 przez następujące grupy: I A, II A,

III A, IV A, V A, VI A, VII A, I H, II H, III H

Projekt edukacyjny „Bohater tygodnia” 2021/2022

Projekt edukacyjny „Bohater tygodnia” będzie realizowany przez prawie cały rok szkolny. Autorką pomysłu jest Carmen Ibanez Sandin. Według niej każdemu dziecku z grupy należy poświęcić szczególną uwagę przez pełny tydzień, aby w ten sposób poczuło się w centrum uwagi. W ciągu tego tygodnia nasz bohater będzie najważniejszą osobistością w grupie, a za pośrednictwem zdjęć i osobistych przedmiotów (zabawek, książek…) każdego dnia opowie coś o sobie.

 

Ogólny cel
> Budowanie dobrej samooceny dzieci przez skupianie uwagi na ich umiejętnościach, sukcesach i mocnych stronach
> Podkreślanie ich wyjątkowości i niepowtarzalności – dziecko powinno zwrócić szczególną uwagę na wszystkich swoich kolegów i koleżanki oraz dostrzec różnorodność grupy.
Poszczególne cele
> Indywidualne traktowanie każdego dziecka: dzieci wyjaśniają swoje zwyczaje, swoją osobowość, styl życia, strukturę rodzinną, kulturę… i poznają swoich kolegów i koleżanki. Tym samym uczą się dostrzegać życie z perspektywy innych, co wzbogaca ich osobowość.
> Wzmacniane pozytywnej samooceny: pokazując wszystkim dzieciom z grupy, że są ważne, wysłuchamy z uwagą tego co je interesuje, poświęćmy im szczególną przestrzeń i czas, dzięki temu będą w centrum uwagi grupy.
> Sprzyjanie relacji dom-przedszkole: stworzenie rodzinom okazji do tego, aby bezpośrednio włączyły się w życie przedszkola, na czas trwania tygodnia bohatera zaplanujemy wizytę jednego lub kilku członków rodziny dziecka na zajęciach.
> Tworzenie postaw prospołecznych – ćwiczenie uczy że należy:
> Szanować ludzi i ich różnice, zwyczaje społeczne
> Dzielić się swoimi rzeczami i okazywać innym uczucia
> Być cierpliwym i zdobyć się na czekanie (kolejność wypowiedzi, wszyscy nie mogą być bohaterami w tym samym czasie)
> Sprzyjanie komunikacji ustnej: w ciągu tygodnia dochodzi do różnych rozmów, w trakcie których dziecko- bohater udziela wyjaśnień a jego koledzy i koleżanki zadają pytania.
> Motywowanie i zainteresowanie: poruszamy wątki tematyczne związane z autentycznym światem przeżyć wewnętrznych dzieci, obierając sobie za punkt wyjścia ich rzeczywistość i osobiste doświadczenia. Personalizacja jaka towarzyszy temu ćwiczeniu, sprawia że dzieci są wysoce zmotywowane , ponieważ wszystkie z niecierpliwością oczekują nadejścia tygodnia, w którym one będą bohaterami.

 

Projekt edukacyjny w roku szkolnym 2021/2022 będzie realizowany w poszczególnych grupach: IV A, VII A

PROJEKT „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” w roku szkolnym 2021/2022

Ogólnopolski projekt w ramach, którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach.  Wychowawczynie, nauczycielki przedszkola,  rodzicom czytają przedszkolakom książki.

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

  • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
  • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
  • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
  • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
  • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
  • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
  • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
  • kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
  • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

Projekt realizowany w grupie VII A,