Czytamy razem

„Czytamy razem”.

Od października nasza grupa rozpoczęła przygodę z „Małym Misiem w świecie wielkiej literatury”. Moduł pierwszy „Czytamy razem” rozpoczęliśmy wierszy polskich poetów. Oto ilustracje naszych przedszkolaków do wiersza Danuty Gellnerowej pt. ”Szukamy kaczuszek”. Dzieci wraz z Misiem poznały kilka legend polskich. Największe emocje budziła legenda o „Warsie i Sawie’ oraz o „Warszawskej Syrence”.