Dbamy o zdrowie z Małym Misiem

W ramach projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” dzieci z grupy 1A uczestniczyły w serii zajęć związanych z dbaniem o zdrowie. Gościem, podczas zajęć był Mały Miś, który przeczytał dzieciom książeczkę opowiadającą jak dbać o zdrowie. Na jej podstawie dzieci stworzyły mapę pojęć związanych ze zdrowiem. Przedszkolaki wspólnie z misiem wykonywały ćwiczenia gimnastyczne. Dowiedziały się na czym polega praca lekarza i pielęgniarki oraz zostały zaznajomione z numerem pogotowia ratowniczego 999. Na tablicy multimedialnej dzieci zaznaczył zachowania sprzyjające zdrowiu oraz zaznaczały produktu, które są niekorzystne dla zdrowia i powinny być rzadko spożywane.