Dla rodziców

Szanowni Rodzice.

W naszym przedszkolu  w ramach podstawy programowej nauczyciele realizują następujące zajęcia:

 • rozwijające mowę i myślenie
 • z języka angielskiego
 • matematyczne
 • plastyczno – techniczne
 • muzyczne
 • przyrodnicze
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • zabawy ruchowe
 • religia (za zgodą rodziców).

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia prowadzone są w sposób zintegrowany w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu.

W przedszkolu będą (są) realizowane następujące zajęcia dodatkowe płatne z budżetu Miasta Pruszkowa:

 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia taneczne