Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 13

  1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.
  2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.  
  3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.
  4. W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi:
    • Przewodniczący – Krzysztof  Maszczyński
    • Zastępca przewodniczącego –Agnieszka Fijałkowska
    • Skarbnik – Monika Bartnicka