DYŻUR WAKACYJNY INFORMACJE

SZANOWNI RODZICE!

Poniżej informacja na temat zakwalifikowania dzieci na dyżur wakacyjny i terminów opłat:

I turnus (1.07-30.07.2021) pisemna informacja o zakwalifikowaniu dzieci do placówek zostanie podana przez nauczycielki w grupach

Opłata za pobyt i wyżywienie – informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany we wniosku, płatność przelewem na wskazane konto w terminie: 4 – 12 marca 2021r.

 

II turnus (02.08-27.08.2021) – Przedszkole Miejskie nr 13 – wszystkie zgłoszone dzieci z naszego przedszkola zostały zakwalifikowane.

Opłata za pobyt i wyżywienie – informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany we wniosku, płatność przelewem na wskazane konto w terminie: 4 – 12 marca 2021r.

 

  • Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

 

  • Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do uiszczenia opłaty za:

– świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną   godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci  6-letnich),

 

– żywienie dziecka ( 11,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu),

 

Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonych terminach jest równoznaczne  z rezygnacją z dyżuru.