DYŻUR WAKACYJNY

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że organizacja dyżurów wakacyjnych zostaje podtrzymana w terminie i placówkach wcześniej wskazanych.

Według wskazań Ministra Edukacji Narodowej głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną zasady organizacji pracy oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy powinniśmy się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, prosimy tego nie robić.

Na ten moment zbieramy informację, kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup, które nie mogą być liczniejsze niż 16 dzieci + 2 dzieci za zgodą organu prowadzącego.

Chęć zgłoszenia dziecka przekazują Państwo w formie elektronicznej przez wypełnienie wniosku i oświadczenia oraz odesłanie skanów dokumentów na adres mailowy przedszkola.

Zgłoszenia przyjmujemy od 15 do 18 czerwca br. Dnia 23 czerwca br. otrzymają Państwo drogą elektroniczną odpowiedź czy dziecko zostało przyjęte na dyżur wakacyjny na czas trwania epidemii Covid-19.

Niezłożenie wniosku i oświadczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego na danym turnusie. W przypadku rezygnacji z dyżuru wniesione opłaty zostaną Państwu zwrócone w miesiącu wrześniu 2020r.

 

OŚWIADCZENIE RODZICA DYŻ. WAKACYJNY

wniosek-o-zapewnienie-opieki – DYŻ. WAKACYJNY

Zał. 1 Procedura bezpieczeństwa COVID – 19 – PM 13 Dyżur wakacyjny

Zał. 2 Procedura na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19-1(1)

Załącznik 3 – Procedura pierwszeństwa przyjęć PM 13 Dyżur wakacyjny