Dzień kropki

W VI grupie dzień kropki połączyliśmy z realizacją pierwszego zadania z projektu zabawa sztuką. Był to dzień pełen wrażeń,dzień twórczości i odkrywania talentów. Poznaliśmy nowa technikę plastyczną – kropkowanie. Oglądaliśmy obrazy tworzone ta technika potem sami stworzyliśmy swoje dzieła.