Galeria prac wykonana przez dzieci z II H

DRZEWKO

– prace plastyczne wykonane podczas nauki zdalnej.

Zainspirowane literaturą o tematyce przyrodniczej wynikającej

z planu tygodniowego DBAMY O PRZYRODĘ.