Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z procedurami epidemiologicznymi obowiązującymi w naszym przedszkolu od 01.09.2020 roku.  Na zebranie z rodzicami prosimy o przyniesienie oświadczeń oraz upoważnień do odbioru dziecka.

Ze względu na proces adaptacji dzieci, zalecamy by dzieci z grup I A i I H w pierwszych dniach pobytu w placówce w miarę możliwości odebrać po obiedzie czyli ok 12:30.