Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

zamieszczamy dokumenty i procedury związane z przywróceniem pracy przedszkola od dnia 25.05:

  • wniosek
  • oświadczenie
  • procedura bezpieczeństwa
  • procedura postępowania na wypadek zakażenia
  • procedura pierwszeństwa przyjęć dzieci do placówki

OŚWIADCZENIE RODZICA

wniosek-o-zapewnienie-opieki – PM 13

Zał. 1 Procedura bezpieczeństwa COVID – 19 – PM 13

Zał. 2 Procedura na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19-1

Załącznik 3 – Procedura pierwszeństwa przyjęć PM 13