Komunikat COVID -19

KOMUNIKAT COVID -19

Dyrektor przedszkola informuje, że dnia 6.11.2020 pracownik placówki poinformował, iż otrzymał pozytywny wynik testu na Covid-19. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim.

W porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pruszkowie nie podejmuje się działań związanych z wdrażaniem kolejnych etapów procedury Covid-19 w przedszkolu.