KOMUNIKAT W SPRAWIE ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI W PRUSZKOWIE

Szanowni Państwo,
30 kwietnia przekazałem informację dotyczącą nieotwierania żłobków i przedszkoli 6 maja 2020 roku.
Po tygodniu intensywnej pracy i po odbytej dzisiaj videokonferencji z udziałem dyrektorów żłobków i przedszkoli, której tematem przewodnim był stopień przygotowania poszczególnych placówek do funkcjonowania w nowej sytuacji, podjęliśmy decyzję, że otwarcie pruszkowskich placówek nastąpi nie wcześniej niż 25 maja 2020 r.

Nasze placówki spełniają wszystkie wymogi, jednak sytuacja epidemiczna cały czas nie jest stabilna, dlatego też, biorąc również pod uwagę napływające do nas wiadomości od rodziców i opiekunów dzieci, nie otwieramy placówek w najbliższym tygodniu.
Z informacji, które przekazywane są przez Ministra Edukacji wynika, że również 25 maja 2020 r. możemy spodziewać się otwarcia klas I – III w szkołach podstawowych. Procedury, które teraz wdrażamy zostaną również wykorzystane przy ewentualnym otwarciu klas młodszych.
W pełni rozumiem potrzeby i oczekiwania związane z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi, jednakże kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza. Decyzję o otwarciu placówek pozostawiono samorządom i to na nas i na dyrektorach spoczywa odpowiedzialność za podjęte działania, dlatego też wszystkie decyzje, które podejmuję zmierzają w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników tych placówek, a także ich rodzin.

Z poważaniem,
Paweł Makuch
/-/
Prezydent Miasta Pruszkowa

Do góry