Komunikat

Drodzy Rodzice!

 

Ministerstwo Edukacji, któremu podlegamy zobligowało nas do uruchomienia placówek oświatowych. Próbę przywrócenia normalności rozpoczynają wybrane przedszkola na terenie kraju. Musimy jednak pamiętać, że jest to PRÓBA, żadna placówka nie powraca do normalnego funkcjonowania.

Obecnie dyrektorzy przedszkoli publicznych w porozumieniu z organem prowadzącym przygotowujemy się do otwarcia placówek na terenie Pruszkowa. Planowane uruchomienie i przyjęcie dzieci przypada na dzień 25 maja br.

Według wskazań Ministra Edukacji Narodowej głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy musimy się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, prosimy tego nie robić.

Na ten moment zbieramy informację- kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup, które nie mogą być liczniejsze niż 12 dzieci.

Chęć zgłoszenia dziecka przekazują Państwo w formie elektronicznej przez wypełnienie wniosku i oświadczenia oraz odesłanie skanów dokumentów na adres mailowy grupy przedszkolnej. Adresy mailowe grup znajdują się na stronie internetowej przedszkola.

Zgłoszenia przyjmujemy od 12 do 18 maja br. Dnia 20 maja br. otrzymają Państwo drogą elektroniczną odpowiedź czy dziecko zostało przyjęte do przedszkola na czas trwania epidemii Covid-19.

W kolejnych dniach zostaniecie Państwo zapoznani ze zmianami organizacyjnymi, procedurami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Rodzice, którzy nie są zainteresowani oddaniem dziecka do przedszkola w tym czasie proszeni są o pisemną deklarację drogą elektroniczną na adres grupy przedszkolnej.

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pruszkowie