Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocje

Głównym założeniem naszego projektu jest pokazanie dzieciom, że ludzie nie tylko różnią się od siebie wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem, etc., bo nie wszystkie różnice widać gołym okiem np. choroby serca, autyzm, cukrzycę.

Dlatego aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do inności, powstał nasz projekt. Projektem zostaną objęci uczniowie w wieku od 3 do 17 lat.

Cele ogólne projektu:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób.
 • Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
 • Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca
 • Kształtowanie postaw empatii wobec inności.
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
 • Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
 • Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do inności.
 • Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji

Projekt będzie realizowany przez nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 w grupie

I H,