Muzyka

Muzyka.

Tematem przewodnim tego tygodnia w naszej grupie była muzyka. Stworzyliśmy własne instrumenty muzyczne – grzechotki z papierowych rolek, wypełnione wybranym przez dzieci materiałem – suszonym grochem, soczewicą, ryżem lub kaszą jęczmienną i ozdobione kredkami pastelowymi. Pracowaliśmy też z zastosowaniem metody Edukacja przez Ruch         D. Dziamskiej. Przy muzyce klasycznej najpierw malowaliśmy wszyscy razem, kolistymi ruchami wielką chmurę na arkuszu papieru pakowego. Następnie na przyklejonych do stolików kartkach A4 rysowaliśmy ruchami pionowymi z góry na dół kreski. Używaliśmy do tego najpierw jednej ręki, potem rysowaliśmy oburącz dwoma kredkami naraz, a w trzeciej fazie – ruchami naprzemiennymi (prawa – lewa). Dzieci na zmianę muzyki zmieniały miejsce i kartkę, na której rysowały, krążąc dookoła stolików. Z zakolorowanych różnymi odcieniami niebieskiego kartek wycinały następnie sylwetki kropel i naklejały je wspólnie na naszą szarą chmurę. Naszej pracy towarzyszyły dwa utwory muzyczne: „River flows in you” południowokoreańskiego kompozytora i pianisty Yirumy oraz „Poranek” Edvarda Griega. Przy okazji próbowaliśmy w muzyce wychwycić co jest tematem utworu (padały różne odpowiedzi – m.in. deszcz, fale, wiatr, szumiące drzewa). Poznawaliśmy też różne rodzaje instrumentów, oglądając film edukacyjny i odgadując zagadki muzyczne (jaki instrument gra). Jeszcze jedną aktywnością, utrwalającą wiadomości o różnych rodzinach instrumentów, było kodowanie – układaliśmy ścieżkę i kod tak, by przejść w drodze do mety np. przez wszystkie instrumenty dęte lub strunowe.