Nasze Przedszkole

Pierwszym etapem, a równocześnie miejscem, w którym rozpoczyna się proces wychowania jest dom rodzinny. To tutaj dziecko zdobywa wzorce, by potem kierować się nimi w dorosłym życiu, to tutaj szuka swojej tożsamości. To tutaj dziecko kształci swoje umiejętności, zdobywa wiedzę i wychowanie. Ale dziecko potrzebuje nie tylko ochrony ze strony dorosłych, wsparcia, zrozumienia,  wzorów do naśladowania, pokonywania swoich słabości i nieśmiałości, ale przede wszystkim przewodnictwa w odkrywaniu tajemnic otaczającego świata, kreatywności i aktywności.
Przedszkole to instytucja wspomagająca i wspierająca rodziców lub opiekunów w wychowaniu ich dzieci to pierwsze ogniwo edukacji wzajemnego współżycia w grupie rówieśniczej, to, nauka relacji, zasad, ról jakie pełnią poszczególni członkowie małej społeczności.

Głównymi zadaniami naszego przedszkola są:
• opieka nad wszechstronnym, harmonijnym rozwojem dziecka przedszkolnego
• koordynacja oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego, przedszkola, środowiska rówieśniczego
• tworzenie sytuacji umożliwiających rozwój wszystkich sfer osobowości
• kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę
• zapewnie bezpiecznego pobytu

Dodaj komentarz