Ogólnopolski projekt edukacyjny Zabawa sztuką

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawa sztuką” realizowany w roku szkolnym 2021/2022

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawa sztuką” jest realizowany  od 10.09.2021 roku do 31.05.2021 roku. Głównym założeniem programu jest propagowanie sztuki. Projekt ma na celu m.in. zachęcanie do twórczej aktywności w procesie zabawy, zapoznanie z wybranymi dziełami, twórcami oraz technikami plastycznymi, kształtowanie orientacji przestrzennej i doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych. Projekt jest zgodny z podstawą programową oraz podstawowymi kierunkami polityki oświatowej.

Projekt realizują grupy: IV A, V A,  I H,