Opłaty

Opłaty i nr kont

Wysokość opłaty za przedszkole będzie przekazywana rodzicom indywidualnie pocztą e-mail. Bardzo prosimy o dokonywanie przelewów na poszczególne konta podane poniżej, do 8 dnia każdego miesiąca.
Wpłaty gotówkowe należy uiszczać, w sekretariacie  przedszkola do 8 dnia każdego miesiąca. w godzinach  godz. 8.00 do 16.00.

Numer konta za wyżywienie:
89 1240 6380 1111 0010 8663 8660
Numer konta opłaty godzinowej:
95 1240 6380 1111 0010 8663 8455
Numer konta rady rodziców:
72 1020 1055 0000 9702 0015 2751