Organizacja pracy przedszkola

Organizacja pracy przedszkola

od 1 września 2021r. w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Rodzice,

w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2021/2022 informujemy, że 

praca przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o reżim sanitarny, wg wytycznych MZ i MEN GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Do przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez temperatury, kaszlu czy kataru. Należy zapoznać się z procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii w związku z wystąpieniem COVID 19 obowiązującymi w naszym przedszkolu.

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci i personelu przedszkola na zlecenie Urzędu Miasta Pruszkowa została przeprowadzona dezynfekcja wszystkich pomieszczeń użytkowych placówki.

 

http://przedszkolemiejskienr13.pl/wp-content/uploads/2020/11/Wytyczne_GIS_przedszkola_i_%C5%BC%C5%82obki-V_aktualizacja.pdf

http://przedszkolemiejskienr13.pl/wp-content/uploads/2020/08/Procedura-przyprowadzania-i-odbierania-dzieci-z-przedszkola-rok-2020-2021.pdf

http://przedszkolemiejskienr13.pl/wp-content/uploads/2020/08/Procedura-post%C4%99powania-w-razie-podejrzenia-zara%C5%BCenia-rok-szkolny-2020-2021.pdf